עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום א' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן ביאר לנו בפרק ג' בתניא שחכמה = הברקה שמבריק לאדם במוח והוא לא יכול להסביר את ההברקה בכלל. אבל הוא בטוח בצדקתה של ההברקה. אותו הדבר גם כל היהודים יש להם חכמה שהשם הוא האלוקים. אפילו שאי אפשר להסביר את החכמה הזאת, רק עם חכם יכול להאמין במסירות נפש. לכן, זכינו ונקרע לנו הים ביציאת מצרים. מבאר לנו הרבי הזקן בפרק י"ח בתניא: גם אדם שלא יכול לעשות תרגילים מחשבתיים, בכל זאת יותר  קל – לו לתרגל, לעומת הגוי.  היות והוא בן אברהם יצחק ויעקב, שקיבל ירושה - את החכמה = היא האמונה. לכן גם יהודי  פשוט יכול להיות בינוני אם רק ירצה. 


מילות התניא המקוריות:

הנה החכמה היא מקור השכל וההבנה והיא למעלה מהבינה שהוא הבנת השכל והשגתו והחכמה היא למעלה מההבנה וההשגה והיא מקור להן וזהו לשון חכמה כ"ח מ"ה שהוא מה שאינו מושג ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין ולכן מתלבש בה אור א"ס ב"ה דלית מחשבה תפיסא ביה כלל ולכן כל ישראל אפילו הנשים ועמי הארץ הם מאמינים בה' שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשג' כי פתי יאמין לכל דבר וערום יבין וגו' ולגבי הקב"ה שהוא למעלה מן השכל והדעת ולית מחשבה תפיסא ביה כלל הכל כפתיים אצלו ית' כדכתיב ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך וגו' כלומר שבזה שאני בער ובהמות אני תמיד עמך ולכן אפי' קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת ה' על הרוב וסובלים עינוים קשים שלא לכפור בה' אחד ואף אם הם בורים ועמי הארץ ואין יודעים גדולת ה'. וגם במעט שיודעים אין מתבונני' כלל ואין מוסרי' נפשם מחמת דעת והתבוננות בה' כלל. אלא בלי שום דעת והתבוננות רק כאלו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בה' אחד בלי שום טעם וטענה ומענה כלל והיינו משום שה' אחד מאיר ומחיה כל הנפש ע"י התלבשותו בבחי' חכמה שבה שהיא למעלה מן הדעת והשכל המושג ומובן:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
וההשג' = וההשגה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ית' = יתברך
אפי' = אפילו
מתבונני' = מתבוננים
מוסרי' = מוסרים
ע"י = על ידי
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים