עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ד >> יום א' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ישנם אנשים ששורש נשמתם נמוך, והוא מעולם הבריאה. רק לעיתים הם מרגישים שהם כמו מרכבה לאלוקים. כמו שעגלה נסחבת בידי העגלון. יהודי שהוא בדרגה גבוהה מרגיש שכל מה שאלוקים עושה בעולם, זהו רצונו של אלוקים וכך טוב ליהודי. אבל יהודי ששורש נשמתו נמוך יותר, ירגיש תחושה זו רק לפעמים. לדוגמא: בזמן שהוא משתחווה בתפילת שמונה עשרה. רק אז הוא ירגיש ביטול לאלוקים, ונשמתו עולה בדרגה.

מילות התניא המקוריות:

אך מי ששרש נשמתו קטן מהכיל עבודה תמה זו ליבטל וליכלל באורו ית' בעבודתו בקביעות רק לפרקים ועתים שהם עת רצון למעלה וכמו בתפלת שמונה עשרה שהיא באצילות ובפרט בהשתחוואו' שבה שכל השתחוואה היא בבחי' אצילות [כמ"ש בפרע"ח בקבל' שבת] כי היא ענין ביטול באורו ית' להיות חשיב קמיה כלא ממש אזי ג"כ עיקר קביעות נשמתו הוא בעולם הבריאה [רק לפרקים בעת רצון תעלה נשמתו לאצילות בבחי' מ"נ כידוע לי"ח]:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"ד = על דרך
בהשתחוואו' = בהתשחוואות
כמ"ש = כמו שכתוב
בפרע"ח = בפרי עץ חיים
בקבל' = בקבלת
ג"כ = גם כן
מ"נ = מיין נוקבין
לי"ח = ליודעי ח-ן – חכמה נסתרה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים