עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום רביעי כ"ט טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו מפרק י"ב של תניא ועד פרק י"ד מהו הבינוני - שבמחשבות עולים לו דברים רעים והוא מיד מבטלם, אבל במעשים הוא נקי ממש. הרבי הזקן מסביר לנו בפרק ט"ו של תניא: יכול להיות בינוני שלא עובר עבירות כלל, ובכל זאת הוא לא נקרא עובד אלוקים. כי עובד אלוקים זה אדם שמתייגע כדי לנצח את הרע.

מילות התניא המקוריות:

פרק טו
ובזה יובן מ"ש ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו שההפרש בין עובד אלהים לצדיק הוא שעובד הוא לשון הוה שהוא באמצע העבודה שהיא המלחמה עם היצה"ר להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה שלא יתלבש באברי הגוף שהוא באמת עבודה ועמל גדול להלחם בו תמיד והיינו הבינוני. אבל הצדיק נקרא עבד ה' בשם התואר כמו שם חכם או מלך שכבר נעשה חכם או מלך כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע עד כי ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו. 
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
מ"ש = מה שכתוב
היצה"ר = היצר הרע
לעילוי נשמת ר' עזרא אבשלום בן מרדכי ז"ל
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים