עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשע"ד >> יום רביעי כ"ח שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מבאר לנו: היות, והחיים רצים ומלחיצים, לכן קשה ליהודי רגיל להתגבר על התאווה. אין לו זמן להתבונן ולהבין שעבירה קטנה מפרידה אותו וכורתת אותו מאלוקים.
העיצה לכך: אם הוא רוצה להתגבר, פשוט שיהיה עם עצמו לרגע, יפסיק את מירוץ החיים ויתבונן בספר התניא. הוא יבין איך שקל מאוד להימנע מפירוד מאלוקים.  אפילו יסורי מוות, יהודי מוכן לקבל על מנת שהוא לא יצא מיהדותו. על אחת כמה וכמה שהתבוננות קלה וקטנה זו, קל יותר לתרגל ולהתגבר על תאווה דימיונית.

מילות התניא המקוריות:

וכיוצא באלו ממלחמות היצר ותחבולותיו לקרר נפש האדם שלא להפקיר ממונו ובריאות גופו שלעמוד נגדו ולכבשו קרוב מאד אל האדם כשישים אל לבו שלנצח היצר בכל זה ויותר מזה ולעשות הפכו ממש קל מאד מיסורי מיתה ה' ישמרנו ויסורי מיתה ה' ישמרנו היה מקבל באהבה וברצון שלא ליפרד מיחודו ואחדותו ית' אפי' לפי שעה להשתחות לע"ז ח"ו וכ"ש שיש לו לקבל באהבה וברצון כדי לדבקה בו לעולם ועד דהיינו כשיעשה רצונו ית' בעבודה זו יתגלה בה פנימית רצון העליון בבחי' פנים וגילוי רב ולא בהסתר כלל וכשאין שום הסתר פנים ברצון העליון אזי אין דבר נפרד כלל וכלל להיות יש ודבר בפני עצמו ולזאת תהיינה נפשו האלהית והחיונית ולבושיהן כולן מיוחדות בתכלית היחוד ברצון העליון ואור א"ס ב"ה כנ"ל. 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
 ית'  =  יתברך
אפי' = אפילו
לע"ז = לעבודה זרה
 ח"ו  = חס ושלום
וכ"ש  = וכל שכן
ית'  = יתברך
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כנ"ל = כנאמר לעיל
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים