עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשע"ד >> יום רביעי כ"ח אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 בפרק נ"א בתניא למדנו שאין מקום ללא אלוקים, אבל ישנם מקומות שהנבראים יכולים לראות את אלוקים יותר בגילוי. בפרק נ"ב בתניא מסביר הרבי הזקן: כמו במשל, הנשמה מתגלה תחילה בראש, ומשם לכל האיברים. כך אלוקים מתגלה קודם כל בתורה ומצוות ומשם נמשך החיות לגילוי בכל העולם כולו.
מכאן אנו לומדים שהכל תלוי ביהודים. אם עם ישראל שומר את המצוות, אז גם הגויים מקבלים יותר טובות הנאה מאלוקים. זה מה שכתוב בנביא: 'והלכו גויים לאורך'.

  
מילות התניא המקוריות:

 פרק נב
וכמו שבנשמת האדם עיקר גילוי כללות החיות הוא במוחין וכל האברים מקבלים אור וכח לבד המאיר להם ממקור גילוי החיות שבמוחין ככה ממש עד"מ עיקר גילוי כללות המשכת החיות להחיות העולמות והברואים שבהם הוא מלובש ונכלל ברצונו וחכמתו ובינתו ודעתו ית' הנק' בשם מוחין והן הן המלובשים בתורה ומצותיה וגילוי כללות המשכה זו הוא מקור החיות אשר העולמות מקבלי' כל א' בפרטות רק הארה מתפשטת ומאירה ממקור זה כדמיון אור המתפשט מהשמש עד"מ וכחות אברי הגוף מהמוח הנ"ל ומקור זה הוא הנקרא עלמא דאתגליא ומטרונית' ואימא תתאה ושכינה מלשון ושכנתי בתוכם על שם שמקור זה הוא ראשית התגלות אור א"ס אשר ממשיך ומאיר לעולמות בבחי' גילוי וממקור זה נמשך לכל א' האור וחיות פרטי הראוי לו ושוכן ומתלבש בתוכם להחיותם ולכן נקרא אם הבנים עד"מ וכנסת ישראל שממקור זה נאצלו נשמות דאצי' ונבראו נשמות דבריאה וכו' וכולן אינן רק מהתפשטות החיות והאור מהמקור הזה הנק' שכינה כהתפשטות האור מהשמש


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
ית' = יתברך
הנק' = הנקרא
מקבלי' = מקבלים
א' = אחד
הנ"ל = הנאמר לעיל
ומטרונית' = ומטרוניתא
דאצי' = דאצילות

 
     

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים