עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
מכתב מהנשיא  |  בית דין אמריקה  |  


דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"א >> יום שני כ"ז סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק ח' בשער היחוד והאמונה בתניא ומסביר: אצל האדם יש חמש שלבים:
שלב ראשון - יש את האותיות שבחכמה שבנפש.
שלב שני -  יש האותיות של המידות של הנפש, האדם קודם מרגיש את מה שהוא רוצה לחשוב ולהרהר.
שלב שלישי -  הוא מהרהר באותם אותיות שקצת נתגשמו להיות אותיות מצוירות במחשבתו.
שלב רביעי -  הוא מוציא את אותם אותיות מהפה – כח הדיבור.
שלב חמישי - הוא עושה את מה שהוא הוציא מהפה.
כל חמש השלבים - מדרגות האלה קיימים אצל האדם, לעומת זאת, אצל אלוקים הכל בא ישר מהאותיות של החכמה, כי אלוקים יצר את העולם בחכמתו.

מילות התניא המקוריות:
כי המעלה ומדרגה הראשונה אצל הנבראים היא החכמה שלכן נקראת ראשית כי באמת היא ראשית ומקור כל החיות בנבראים כי מהחכמה נמשכות בינה ודעת ומהן נמשכות כל המדות שבנפש המשכלת כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהן וכנראה בחוש שהקטן שאין בו דעת הוא בכעס תמיד ואכזרי וגם אהבתו היא לדברים קטנים שאין ראוי לאהבם מפני שאין בו דעת לאהוב דברים הראויים לאהבם שהאהבה כפי הדעת ומהמדות שבנפש נמשכות בה תיבות ואותיות המחשבה שהנפש מחשבת בדבר שאוהבת או איך לפעול החסד ורחמים וכן בשאר מדות ובכל מחשבה שבעולם מלובשת בה איזו מדה המביאה לחשוב מחשבה זו ומדה זו היא חיותה של מחשבה זו ומאותיות המחשבה נמשכות אותיות הדבור והן חיותן ממש והדבור מביא לידי מעשה הצדקה וחסד כגון המלך שמצוה לעבדיו ליתן וגם כשהאדם עושה בעצמו איזה דבר הרי כח הנפש וחיותה המתלבש בעשיה זו הוא כאין ממש לגבי כח הנפש וחיותה המתלבש בדבור האדם וכערך ומשל הגוף לנשמה וכן ערך אותיות הדבור לאותיות המחשבה וכן ערך אותיות המחשבה למהות המדה המלובשת בה ומחיה אותה וכן ערך מהות וחיות המדה לגבי החכמה ובינה ודעת שכללותן הוא השכל שממנו נמשכה מדה זו וכל זה בנפש האדם ונפש כל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים שבכולם החכמה היא ראשית ומקור החיות:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתב
הרמב"ם ז"ל = רבינו משה בן מיימון זכרונו לברכה
שהקב"ה = שהקדוש ברוך הוא
וחז"ל = וחכמינו זכרונם לברכה
ח"ו = חס ושלום
וכמ"ש = וכמו שכתב
ב"ה = ברוך הוא

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים