עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשע"ד >> יום רביעי כ"ז סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כל הנבראים הם גבוליים, אפילו השמש - הכדור הגדול ביותר בעולם, בכל זאת אפשר למדוד ולהגביל אותו. השמש מאירה רק עד גבול מסוים. לגבי שם י-ה-ו-ה, השמש היא אין ממש, בדיוק כמו כדור הארץ. בכל זאת אלוקים מגלה חיות ממנו לעולם, לכל נברא לפי תוכנו המוגבל, לכן, השמש שהיא יותר גדולה, היא מקבלת יותר חיות. החילוקים בצורות וגודל החיות האלוקית, באים לידי גילוי על ידי שם א-ד-נ-י. הרבי הזקן נותן משל כדי להבין איך אצל אלוקים כולם שווים: חכם רואה פעולות צבאיות, הוא רואה וזוכר. אבל, אם תגיד לאותו צופה 'תעשה פעולות אלו בעצמך', הוא יצטרך להתכונן לכל פעולה בצורה אחרת.
 אצל האדם הפירוש 'סובב', זה שהוא צופה וקולט. הפירוש 'ממלא', אצל האדם - שהוא עושה. אצל אלוקים חכמת הצפיה – סובב, היא עצמה יוצרת את הנברא מאין ליש ממש.


מילות התניא המקוריות:

וממלא כל עלמין היא בחי' החיות המתלבשת תוך עצם הנברא שהיא מצומצמת בתוכו בצמצום רב כפי ערך מהות הנברא שהוא בעל גבול ותכלית בכמותו ואיכותו דהיינו מעלתו וחשיבותו כגון השמש שגופו יש לו גבול ותכלית בכמותו שהוא כמו קס"ז פעמים כגודל כדור הארץ ואיכותו ומעלתו הוא אורו ג"כ יש לו גבול עד כמה יוכל להאיר כי לא יאיר לבלתי תכלית מאחר שהוא נברא וכן כל הנבראים הם בעלי גבול ותכלית כי מהארץ לרקיע מהלך ת"ק שנה כו'. וא"כ החיות המלובשת בהם היא בבחי' צמצום רב ועצום כי צריכה תחלה להתצמצם צמצומים רבים ועצומים עד שיתהוה מכחה ואורה עצם הנבראים כמות שהם בעלי גבול ותכלית

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינה
קס"ז = 167
ת"ק = 500
וא"כ = ואם כן

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים