עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום שני כ"ו שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק כ"ז בתניא הרבי הזקן מבאר לנו, מי שמחשבות זנות מבלבלים אותו במשך היום, מה יעשה כדי להיפטר מהם ולהיות בשמחה. בפרק כ"ח בתניא שואל הרבי הזקן: מה יעשה הבינוני שבאמצע התפילה עולות לו מחשבות זנות? איך הוא יכול להיות בשמחה, הרי הוא מרגיש צבוע? הוא מניח תפילין ורואים אותו מבחוץ צדיק, אבל מבפנים במוח הוא רשע, מה לעשות?
מבאר הרבי הזקן: הרי כבר לימדתי אתכם שיש 'מלחמת הנשמות', היצר הרע רוצה להשתלט על הגוף דווקא בזמן התפילה, כמו שהמחבלים רוצים לחטוף מטוס דווקא בזמן הטיסה. לכן דבר ראשון תדע שאתה מתפלל טוב, לכן המחבל מנסה לחטוף אותך. אתה מייד תאזוק אותו ותקשור אותו מתחת לכסא! איך תעשה את זה? על ידי שתסתכל בתוך הסידור דווקא, ותחשוב על האותיות שאתה קורא.


מילות התניא המקוריות:

פרק כח
ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה או בתפלה בכוונה אל ישית לב אליהן אלא יסיח דעתו מהן כרגע. וגם אל יהי שוטה לעסוק בהעלאת המדות של המחשבה זרה כנודע כי לא נאמרו דברים ההם אלא לצדיקים שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם כ"א משל אחרים. אבל מי שנופל לו משלו מבחי' הרע שבלבו בחלל השמאלי איך יעלהו למעלה והוא עצמו מקושר למטה:
אך אעפ"כ אל יפול לבו בקרבו להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה שצריך להיות בשמחה רבה אלא אדרבה יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כחו בכוונת התפלה בחדוה ושמחה יתירה בשומו אל לבו כי נפילת המחשבה זרה היא מהקליפה שבחלל השמאלי העושה מלחמה בבינוני עם נפש אלהית שבו. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד כשאחד מתגבר אזי השני מתאמץ להתגבר ג"כ בכל מאמצי כחו. ולכן כשנפש האלהית מתאמצת ומתגברת להתפלל אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשב' זרה שלה


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 כ"א = כי אם
מבחי' = מבחינת
אעפ"כ = אף על פי כן
ג"כ = גם כן
במחשב' = במחשבה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים