עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשע"ד >> יום רביעי כ"ו אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 בהמשך פרק ל"ב בתניא הרבי הזקן שואל: איך שליח חב"ד יכול לקרב חוטאים, הרי כתוב בתורה להתרחק מהחוטאים? מתרץ על זה הרבי הזקן: רק מי שלומד איתך בישיבה וראית אותו שחילל שבת, והוכחת אותו, ועדיין הוא עומד במריו, רק ממנו צריך להתרחק.

מילות התניא המקוריות:

 ומ"ש בגמ' שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו וגם לומר לרבו שישנאהו. היינו בחבירו בתורה ומצות וכבר קיים בו מצות הוכח תוכיח את עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות ואעפ"כ לא שב מחטאו כמ"ש בס' חרדים 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ומ"ש = ומה שכתוב
בגמ' = בגמרא
ואעפ"כ = ואף על פי כן
כמ"ש = כמו שכתוב
בס' = בספר 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים