עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום כ"ד תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אדמו"ר הזקן מוכיח את חסידיו על עוון דיבור דברים בטלים בזמן התפילה, במיוחד, אומר הרבי הזקן בזמן חזרת הש"ץ. כששליח הציבור חוזר בקום רם על תפילת שמונה, אנשים מתירים לעצמם לדבר, והדבר אסור באיסור חמור. עדיין עומדים לפני המלך ולא יאה לעמוד לפניו ולדבר עם החבר בדברים בטלים. וזו עבירה חמורה שצריכה תשובה.
 

מילות התניא המקוריות:

וע"כ קבעו חז"ל בתפלה כאלו עומד לפני המלך עכ"פ יהי' מראה בעצמו כאלו עומד כו' לעין כל רואה בעיני בשר אל מעשיו ודיבוריו אף שאין לו מחשבה לכסיל וע"ז הענין נתקן כל התפלות למתבונן בהם היטב ומי שאינו מראה כן מתחייב בנפשו ועליו אמרו בזהר הק' דאנהיג קלנא בתקונא עילאה ואחזי פרודא ולית ליה חולקא באלהא דישראל ר"ל ע"כ שליחותייהו דרז"ל קא עבידנא לגזור גזירה שוה לכל נפש שלא לשוח שיחה בטלה משיתחיל הש"ץ להתפלל התפלה עד גמר קדיש בתרא שחרית ערבית ומנחה וכו'. והעובר ע"ז בזדון ישב על הארץ ויבקש מג' אנשים שיתירו לו נידוי שלמעלה ושב ורפא לו ולא חל עליו שום נידוי למפרע כל עיקר כי מתחלתו לא חל כ"א על המורדים והפושעים שאינם חוששים כלל לבקש כפרה מן השמים ומן הבריות על העון פלילי הזה. וגם דוקא כשמדברים בזדון בשאט נפש ולא על השוכח או שנזרקו מפיו כמה תיבות בלא מתכוין שא"צ התרה כלל ובוחן לבות וכליות אלקים צדיק. הטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וע"ז = ועל זה
יהי' = יהיה
וע"כ = ועל כן
חז"ל = חכמינו זכרונם לברכה
עכ"פ = על כל פנים
הק' = הקדוש
ר"ל = רחמנא ליצלן
ע"כ = על כן
דרז"ל = דרבותינו זכרונם לברכה
הש"ץ = השליח ציבור
מג' = מ-3
כ"א = כי אם
שא"צ = שאין צריך

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים