עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום כ"ד מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק ז' ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר: מצד האמת, לא כל יהודי יודע איזה מצוה הכי קשורה לשורש תיקונו. יעקב זכה ותיקן את כל מה ששורש נשמתו היה זקוק, כי השורש שלו הוא כללי. לעומתו, לנו יש שורשים קטנים שמתחלקים לרבבות שורשים, לכן קשה לנו מאוד לדעת באיזה מצוה נביא לתיקון שורשינו.
הרבי הזקן מציע לנו ללכת ולחקור על האבא והסבא שלנו, במה היו עוסקים ולפי זה להשתדל ולתקן עיניינים שהיו נוגעים אליהם. בזמן שבית המקדש היה קיים היו עושים גורלות ביום כיפור על הקורבנות, מדוע את הגורל היו עושים  דווקא כוהנים ולא לוויים וישראלים? כי ענין יום הכיפורים שייך דווקא לכהנים ואהרן הכהן הוא הסבא של כל הכהנים ,ולכן הכהנים  שהם הנכדים ממשיכים את הגורל שהוא בעצמו היה מרים מהקלפי ,ולכן גם כל יהודי צריך להשתדל  להיות שייך אליו יתברך ולעסוק בתורה ובמצוות באותם ענינים שאביו וסבו התעסקו  

 
מילות התניא המקוריות:
והנה אף שגילוי זה ע"י עסק התורה והמצות הוא שוה לכל נפש מישראל בדרך כלל כי תורה אחת ומשפט א' לכולנו אעפ"כ בדרך פרט אין כל הנפשות או הרוחות והנשמות שוות בענין זה לפי עת וזמן גלגולם ובואם בעוה"ז וכמארז"ל אבוך במאי הוי זהיר טפי א"ל בציצית כו' וכן אין כל הדורות שוין כי כמו שאברי האדם כל אבר יש לו פעולה פרטית ומיוחדת העין לראות והאזן לשמוע כך בכל מצוה מאיר אור פרטי ומיוחד מאור א"ס ב"ה ואף שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגול לקיים כל תרי"ג מצות מ"מ לא נצרכה אלא להעדפה וזהירות וזריזות יתירה ביתר שאת ויתר עז כפולה ומכופלת למעלה מעלה מזהירות שאר המצות. וזהו שאמר במאי הוי זהיר טפי טפי דייקא. והנה יתרון האור הזה הפרטי לנשמות פרטיות אינו בבחינת טעם ודעת מושג אלא למעלה מבחינת הדעת שכך עלה במחשבה לפניו יתברך ודוגמתו למטה הוא בחינת הגורל ממש:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"י = על ידי
א' = אחד
אעפ"כ = אף על פי כן
בעוה"ז = בעולם הזה
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
א"ל = אמר לו
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
תרי"ג = 613
מ"מ = מכל מקום

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים