עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום כ"ג סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ז' בשער היחוד והאמונה בתניא ממשיך הרבי הזקן ומבאר לנו: אלוקים נמצא בתוך העולם. כמו שאדם מרגיש את כל חלקי גופו, וגם אם יהיה לו כאב בתחתית כף הרגל, או בגב, הוא יחוש מיד את המיקום המדויק של הכאב, אפילו שאין לו עיניים בגב. כך גם אצל אלוקים, הוא חש את כל העולם, ויותר מכך.
הרמב"ם אומר שהאלוקים והחכמה הם דבר אחד. כשאדם נולד לא מתגלה בו החכמה, עד שהוא לומד. הלימוד והאדם הם שני דברים נפרדים. עובדה, שכל הילדים אוהבים משחקים, כי הלימוד והאדם הם הפכים. רק על ידי מאמץ גדול הם מתאחדים. אבל אלוקים והחכמה הם דבר אחד. לכן, כמו שהוא אין סוף, גם חכמתו שהיא התורה, היא אין סוף. כמובן כל המשלים המובאים בדברי הרמב"ם, כדי שנבין ונשיג זאת בשכלנו.  אך מצד האמת, בעולם הרוחני האמיתי אין משלים, הכל בביטול גמור אליו יתברך, עד שאין מקום לנבראים בכלל. שם באמת אי אפשר לקרוא לאלוקים חכם, כי מעלת החכמה זו ירידה אין סופית עבור אלוקים. כל מה שהרמב"ם מייחס לאלוקים, את החכמה, זה רק ברובד המשל לנבראים, כדי שנוכל קצת להבין רוחניות. 

  
מילות התניא המקוריות:

והנה במ"ש יובן מ"ש אני ה' לא שניתי פי' שאין שום שינוי כלל כמו שהיה לבדו קודם בריאת העולם כך הוא לבדו אחר שנברא וז"ש אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא כו' בלי שום שינוי בעצמותו ולא בדעתו כי בידיעת עצמו יודע כל הנבראים שהכל ממנו ובטל במציאות אצלו וכמ"ש הרמב"ם ז"ל שהוא היודע והוא הידוע והוא הדיעה עצמה הכל אחד ודבר זה אין כח בפה לאמרו ולא באזן לשמעו ולא בלב האדם להכירו על בוריו כי הקב"ה מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד ממש מכל צד ופינה בכל דרך יחוד ואין דעתו דבר נוסף על מהותו ועצמותו כמו שהוא בנפש האדם שדעתה דבר נוסף על מהותה ומורכב בה שהרי כשהאדם לומד ויודע איזה דבר כבר היתה בו נפשו המשכלת בטרם שלמד וידע ואחר שלמד וידע ניתוספה ידיעה זו בנפשו וכן מידי יום ביום ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חכמה ואין זו אחדות פשוטה אלא מורכבת אבל הקב"ה הוא אחדות פשוט בלי שום הרכבה וצד ריבוי כלל ואם כן ע"כ מהותו ועצמותו ודעתו הכל דבר אחד ממש בלי שום הרכבה ולפיכך כשם שאי אפשר לשום נברא בעולם להשיג מהות הבורא ועצמותו כך אי אפשר להשיג מהות דעתו רק להאמין באמונה שהיא למעלה מהשכל ומהשגה שהקב"ה יחיד ומיוחד הוא ודעתו הכל אחד ממש ובידיעת עצמו מכיר ויודע כל הנמצאים עליונים ותחתונים עד שלשול קטן שבים ועד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ אין דבר נעלם ממנו ואין ידיעה זו מוסיפה בו ריבוי והרכבה כלל מאחר שאינה רק ידיעת עצמו ועצמותו ודעתו הכל אחד ולפי שזה קשה מאד לצייר בשכלנו ע"כ אמר הנביא כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם וכתיב החקר אלוה תמצא וגו' וכתיב העיני בשר לך אם כראות אנוש תראה שהאדם רואה ויודע כל הדברים בידיעה שחוץ ממנו והקב"ה בידיעת עצמו עכ"ל [ע"ש בה' יסודי התורה והסכימו עמו חכמי הקבלה כמבואר בפרדס מהרמ"ק ז"ל]:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

במ"ש = במה שכתוב
פי' = פירוש
וז"ש = וזה שכתוב
כמ"ש = כמו שכתב
הרמב"ם ז"ל = הרב רבינו משה בן מיימון זכרונו לברכה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ע"כ = על כן
עכ"ל = עד כאן לשונו
ע"ש = עיין שם
מהרמ"ק ז"ל = מהרב רבינו משה קורדואירו זכרונו לברכה

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים