עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשע"ד >> יום רביעי כ"ג ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ב בתניא ומבאר: אם יהודי חושב על כך, שאלוקים מחיה כל נברא ונברא לפי גודלו וצורתו, ויחד עם זה, כל הנבראים לא חשובים אצל הבורא כקליפת השום, וודאי תיפול עליו אימה ופחד. הוא ישתדל לקיים את כל המצוות. במילים אחרות, הרבי הזקן מדריך את החסידים לחזור הרבה על ספר התניא, כדי לקיים את כל תרגלי המחשבה המעשיים שהוא ממליץ. מי שמקיים את דברי הרבי הזקן, זוכה להיות ירא, וגם אוהב השם.
 

מילות התניא המקוריות:

והנה כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום איך שהקב"ה מלא ממש את העליונים ואת התחתונים ואת השמים ואת הארץ ממש מלא כל הארץ כבודו ממש וצופה ומביט ובוחן כליותיו ולבו וכל מעשיו ודבוריו וכל צעדיו יספור אזי תקבע בלבו היראה לכל היום כולו כשיחזור ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה בכל עת ובכל שעה יהיה סור מרע ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה שלא למרות ח"ו עיני כבודו אשר מלא כל הארץ וכמאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו כנ"ל וז"ש הכתוב כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו שהיא יראה המביאה לקיום מצותיו ית' בסור מרע ועשה טוב. והיא יראה תתאה הנ"ל ולגבי משה דהיינו לגבי בחי' הדעת שבכל נפש מישראל האלהית מילתא זוטרתי היא כנ"ל [שהדעת הוא המקשר מצפוני בינת הלב אל בחי' גילוי במחשבה ממש כידוע לי"ח]


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שהקב"ה = שהקדוש ברוך הוא
ח"ו = חס ושלום
כנ"ל = כנאמר לעיל
וז"ש = וזה שכתוב
ית' = יתברך
הנ"ל = הנאמר לעיל
בחי' = בחינת
לי"ח = ליודעי חן – חכמה נסתרה


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים