עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום כ"א תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בשיעור הקודם למדנו שלא טוב שמתכנסים עשרה יהודים ויותר ומתעסקים בדברים בטלים, שאז הם מביישים את השכינה שבאה לשכון בתוכם. בשיעור הזה הרבי הזקן נותן עיצה ליהודים שבאו לבית הכנסת על מנת להתפלל מנחה וערבית בימות החול. בזמן ההמתנה בין התפילות מציע הרבי הזקן ליהודים ללמוד בספרי אגדה, או ללמוד הלכות בשולחן ערוך בחלק אורח חיים, שהם הלכות שצריכות לכל אחד ושוות לכל נפש.
 
מילות התניא המקוריות:

על כן אהוביי אחיי ורעיי אל נא תרעו הרעה הגדולה הזאת ותנו כבוד לה' אלהיכם בטרם יחשך דהיינו בין מנחה למעריב כל ימות החול ללמוד בעשרה פנימיות התורה שהיא אגדה שבס' ע"י שרוב סודות התורה גנוזין בה ומכפרת עונותיו של אדם כמבואר בכהאריז"ל והנגלות שבה הן דרכי ה' שילך בהם האדם וישית עצות בנפשו במילי דשמיא ובמילי דעלמא וכידוע לכל חכמי לב וגם ללמוד מעט בשו"ע או"ח הלכות הצריכות לכל אדם וע"ז ארז"ל כל השונה הלכות בכל יום כו' שהן הלכות ברורות ופסוקות הלכה למעשה כמבואר בפרש"י ז"ל שם
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שבס' = שבספר
ע"י = עין יעקב
בכהאריז"ל = בכתבי הקדוש האלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה
בשו"ע = בשולחן ערוך
או"ח = אורח חיים
וע"ז = ועל זה
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
בפרש"י ז"ל = בפירוש רבי שלמה בן יצחק זכרונו לברכה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים