עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ג >> יום כ"א אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק מ"ט בתניא למדנו את הדרך להגיע לאהבה פשוטה לאלוקים, בפרק נ' הרבי הזקן מוסיף ומסביר לנו, שאהבה פשוטה לא מספיקה, אלא צריך שהאהבה תהיה יותר גדולה. אהבה גדולה באה על ידי התבוננות עצומה בלימוד החסידות, בשער היחוד והאמונה, בהמשך תרס"ו, וגם שורש מצוות אמונה, בדרך מצוותיך וכו'. וכן להוסיף בעמקות הבנת ארבעה פרקים הראשונים בספר היד החזקה להרמב"ם. רק על ידי זה, יהודי יצמא להידבק בבורא במשך כל היום. גם בעיסוקו בחנות או במרפאה, הוא יחוש את אלוקים ויתבטל אליו.  הרבי הזקן רוצה לראות אותנו חסידים של אמת! 

מילות התניא המקוריות:
פרק נ
והנה כל בחי' ומדרגות אהבה הנ"ל הן מסטרא דימינא ובחי' כהן איש חסד ונק' כסף הקדשים מלשון נכסוף נכספת לבית אביך. אך יש עוד בחי' אהבה העולה על כולנה כמעלת הזהב על הכסף והיא אהבה כרשפי אש מבחי' גבורות עליונות דבינה עילאה דהיינו שע"י התבוננות בגדולת א"ס ב"ה דכולא קמיה כלא ממש חשיב תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפאר' גדולתו ולאסתכל' ביקרא דמלכא כרשפי אש שלהבת עזה העולה למעל' וליפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהן והיינו על ידי תגבורת יסוד האש אלהי שבנפש האלהית ומזה באה לידי צמאון וכמ"ש צמאה לך נפשי ואח"כ לבחי' חולת אהבה ואח"כ באה לידי כלות הנפש ממש כמ"ש גם כלתה נפשי והנה מכאן יצא שורש הלוים למטה [ולעתיד שהעולם יתעלה יהיו הם הכהנים וכמ"ש האר"י ז"ל ע"פ והכהנים הלוים שהלוים של עכשיו יהיו כהנים לעתיד] ועבודת הלוים היתה להרים קול רינה ותודה בשירה וזמרה בניגון ונעימה בבחי' רצוא ושוב שהיא בחי' אהבה עזה זו כשלהבת היוצא מן הבזק כדאיתא בגמ' [פ"ב דחגיגה] ואי אפשר לבאר ענין זה היטב במכתב רק כל איש נלבב ונבון המשכיל על דבר ומעמיק לקשר דעתו ותבונתו בה' ימצא טוב ואור הגנוז בנפשו המשכלת כל חד לפום שיעורא דיליה [יש מתפעל כו' ויש מתפעל כו'] אחרי קדימת יראת חטא להיות סור מרע בתכלית שלא להיות עונותיכם מבדילים כו' ח"ו.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינה
הנ"ל = הנאמרו לעיל
ונק' = ונקרא
שע"י = שעל ידי
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
תפאר' = תפארת
ולאסתכל' = ולאסתכלה
וכמ"ש = וכמו שכתוב
ואח"כ = ואחר כך
האר"י ז"ל = הקדוש אלוקי רבנו יצחק זכרונו לברכה
ע"פ = על פסוק
בגמ' = בגמרא
פ"ב = פרק ב'
ח"ו = חס ושלום

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים