עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ד >> יום י' תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק כ' ב'איגרת הקודש' שבתניא: המצוות כפי שהם בעולם האצילות, הם במדרגה יותר גבוהה מהתורה והלימוד עצמו. אבל, כשהמצוות יורדות לעולם התחתון להעשות בגשמיות, התורה היא למעלה מן המצוות. כי בשם ה' י-ה-ו-ה, ה-ו' מלמד על התורה, וההא האחרונה על המצוות.
מדוע למעלה זה הפוך?
מתרץ הרבי הזקן: המצוות הם החותמת של אלוקים. חותמת בולטת עושה שקע בנחתם. היות, והמצוות בולטות בעולם העליון מרוב קדושתן - הנחתם שחתמו עליו. דהיינו, העולם התחתון מקבל את זה שוקע. זאת אומרת, לא מורגש, כמו התורה כאן בעולם שלנו. לכן, בעולם שלנו גדול התלמוד שיביא בסוף, מעשה. זה הפירוש של: 'סוף מעשה במחשבה תחילה'.

מילות התניא המקוריות:
והנה כמו"כ מזיווג זו"ן דבי"ע נבראו מאין ליש כל הנבראים והנוצרים והנעשים ע"י אור הנשמה שבתוכן שהיא אלקות מהכלים די"ס דמל' דאצי' וגם בתוכה הארת הקו דאור א"ס המלובש באצי' עד הפרסא והארת הקו שהיה מאיר בכלים די"ס דמל' בקע הפרסא עמהם ומאיר בהם בבי"ע כמו באצילות ממש וכן גם הקו בעצמו המלובש בסיום וסוף נה"י דא"ק שהוא סוף רגלי היושר שלו המסתיימים במל' דעשיה הנה הארת הקו מאירה משם ומתלבשת באור הנשמה די"ס דבי"ע שהוא אלקות והארה דהארה מתלבשת בנפש רוח די"ס דבי"ע ואף גם בכל הכלים שלהם והארה דהארה דהארה הוא בכל הנבראים ונוצרים ונעשים כמ"ש הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כולם וכל זאת בבחינת התפשטות החיות להחיותם אמנם מציאותו ומהותו של אור הא"ס אינו בגדר מקום כלל וסובב כל עלמין בשוה ואת השמים ואת הארץ אני מלא בהשוואה אחת ולית אתר פנוי מיניה אף בארץ הלזו הגשמית רק שהוא בבחי' מקיף וסובב וכמ"ש הפי' בלק"א ולא התפשטות והתלבשות החיות להחיותם ולהוותם מאין ליש כ"א ע"י הארה דהארה דהארה וכו' מהקו כנ"ל וגם מאור א"ס הסובב ומקיף לארבע עולמות אבי"ע בשוה מאיר אל הקו הפנימי דרך הכלים די"ס דבי"ע ובהארתו תוך הכלים נותן בהם כח ועוז לברוא יש מאין ומאחר שהבריאה היא ע"י הכלים לזאת הם הנבראים בבחינת ריבוי והתחלקות וגבול ותכלית ובפרט ע"י האותיות כנ"ל.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמו"כ = כמו כן
זו"ן = זכר ונקבה
דבי"ע = דבריאה, יצירה, עשיה
ע"י = על ידי
די"ס = ד-י' ספירות
דמל' = דמלכות
נה"י = נצח, הוד, יסוד
דא"ק = דאדם קדמון
כמ"ש = כמו שכתוב
הא"ס = האין סוף
בבחי' = בבחינת
הפי' = הפירוש
בלק"א = בליקוטי אמרים
כ"א = כי אם
כנ"ל = כנאמר לעיל
אבי"ע = אצילות, בריאה, יצירה, עשיה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים