עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשע"ד >> יום רביעי י"ט אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כשאדם מתפלל ומברך עליו לבטא את המילים בפה. כשאדם לומד תורה יותר מרצונו ורגילותו, על ידי זה הוא לוחם מלחמה קטנה ביצר הרע. אבל מלחמה זו היא לא באותו ערך כמו אדם שיצרו תוקפו לעבור עבירה, ובכל זאת הוא מתגבר על יצרו ולא עובר את העבירה. במקרה זה המלחמה יותר גדולה וערכה רב. במיוחד במצוות הקשורות בכסף, כמו למשל מצוות הצדקה.

מילות התניא המקוריות:

וכל שלא הגיע לידי מדה זו להלחם עם גופו מלחמה עצומה כזו עדיין לא הגיע לבחי' וערך מלחמת היצר הבוער כאש להבה להיות נכנע ונשבר מפני פחד ה'. וכן בענין ברכת המזון וכל ברכת הנהנין והמצות בכונה ואצ"ל כונת המצות לשמן. וכן בענין עסק לימוד התורה ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו ע"י מלחמה עצומה עם גופו. כי הלומד מעט יותר מטבעו ה"ז מלחמה קטנה ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש דמקרי רשע גמור אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני ה'. ומה לי בחי' סור מרע ומה לי בחי' ועשה טוב הכל היא מצות המלך הקדוש יחיד ומיוחד ב"ה. וכן בשאר מצות ובפרט בדבר שבממון כמו עבודת הצדקה וכה"ג.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

לבחי' = לבחינת
ואצ"ל = ואין צריך לומר
ע"י = על ידי
ה"ז = הרי זה
ב"ה = ברוך הוא
וכה"ג = וכהאי גוונא 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים