עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום י"ז מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן ללמד אותנו בפרק ה' ב'איגרת הקודש' שבתניא ומסביר לנו: כמו שהאבא והאמא מרימים את התינוק ושרים לו שירים  בילדותיות פשוטה, על אף שהם באותו זמן יכולים להתקדם בקריירה שלהם, הם מעדיפים להעניק לתינוק דברים פשוטים.  מדברים איתו ושרים לו ומשחקים עימו, זה גורם לתינוק לגדול ולהתפתח.  וזה ישפיע עליו שיוכל לעשות טוב וחסד  לאחים ולהעניק לאחרים, וכשיגדל ויתחתן יקים בית חב"ד בעזרת השם.כל זה בזכות התשומת לב שנתנו לו ההורים בילדותו, כך גם, ריבונו של עולם מעדיף להעניק חסד לאנשים חומרניים בעולם שלנו, כדי שיחזרו בתשובה ויתנו הרבה צדקה.

מילות התניא המקוריות:

והנה באדם התחתון למשל מי שהוא חכם גדול להשכיל נפלאות חכמה ומצמצם שכלו ומחשבתו באות אחד מדבורו הנה זה הוא צמצום עצום וירידה גדולה לחכמתו הנפלאה ככה ממש עד"מ ויתר מזה לאין קץ הי' צמצום גדול עצום ורב כאשר בדבר ה' שמים נעשו בששת ימ"ב וברוח פיו כל צבאם היא אות ה' של שם הוי' ב"ה אתא קלילא כמ"ש בהבראם בה' בראם היא מקור הט' מאמרות שנמשכו ממאמר ראשון בראשית דנמי מאמר הוא היא בחינת חכמה הנקראת ראשית אך אז היתה המשכה וירידה זו בלי אתדל"ת כלל כי אדם אין לעבוד כו' רק כי חפץ חסד הוא ועולם חסד יבנה וזהו בהבראם באברהם כי חסד לאברהם כו'. אך אחר בריאת האדם לעבדה כו' אזי כל אתדל"ע לעורר מדת חסד עליון הוא באתדל"ת בצדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה לכן אמרו רז"ל כל האומר אין לו אלא תורה בלי גמ"ח אפילו תורה אין לו אלא לעסוק בתורה ובגמ"ח כי הנה הגם דאורייתא מחכמה נפקת ובאורייתא מתקיים עלמא ובאינון דלעאן בה כי בדבורם ממשיכים הארות והשפעות (נ"א והשראות) ח"ע מקור התורה לבחינת אותיות הדבור שבהן נברא העולם כמארז"ל א"ת בניך אלא בוניך הרי המשכה זו היא בחינת ירידה גדולה ולזה צריך לעורר חסד עליון הנמשך כמים ממקום גבוה למקום נמוך באתדל"ת בצדקה וחסד תתאה שממשיכי' חיים וחסד להחיות רוח שפלים ונדכאים. וז"ש אל יתהלל חכם בחכמתו כו' כ"א בזאת יתהלל כו' כי אני ה' עושה חסד כו' כי החסד הוא הממשיך חיי החכמה למטה וא"ל הרי נקראת חכמתו לבדו בלי המשכת חיים ממנה ח"ו.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
ימ"ב = ימי בראשית
הוי' = ה-ו-י-ה
ב"ה = ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
אתדל"ת = אתערותא דלתתא
אתדל"ע = אתערותא דלעילא
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
גמ"ח = גמילות חסדים
נ"א = נוסח אחר
ח"ע = חכמה עילאה
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
א"ת = אל תקרי
שממשיכי' = שממשיכים
וז"ש = וזה שכתוב
כ"א = כי אם
וא"ל = ואמר ליה
ח"ו = חס ושלום
לע"נ הרב זבולון בן יצחק לבייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים