עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום י"ז אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"ה בתניא ושואל: מדוע צריך תורה ומעשים טובים בכדי שהאור האלוקי יאיר לנו מעל הראש, הרי יש לנו נשמה אלוקית, האם היא לא יכולה להאיר בלי תורה?
בכדי להבין את התשובה לשאלה הזאת צריך להקדים משל: מדוע זית לא מאיר, מדוע רק השמן מאיר? היות, והשמן הוא המהות הפנימית של הזית, ורק כשמתגלה המהות הפנימית ניתן ליצור אור. אותו דבר גם בנשמה, הנשמה לא יכולה להאיר אם לא תתגלה מהותה הפנימית. מהותה הפנימית מתגלה רק על ידי כתישה, דהיינו, עבודת השם בתורה ובמצוות, רק אז יוצא שמן מזוקק, והנשמה מאירה. כי המצוות הם הרצון הפנימי -  השמן המוסתר של כל הבריאה, ורק על ידם ניתן לגלות את אור השם.


מילות התניא המקוריות:
והנה ביאור משל זה שהמשיל אור השכינה לאור הנר שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן וכך אין השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפתילה אלא ע"י מעשים טובים דווקא ולא די לו בנשמתו שהיא חלק אלוה ממעל להיות היא כשמן לפתיל' מבואר ומובן לכל משכיל כי הנה נשמת האדם אפי' הוא צדיק גמור עובד ה' ביראה ואהבה בתענוגי' אעפ"כ אינה בטילה במציאות לגמרי ליבטל וליכלל באור ה' ממש להיות לאחדים ומיוחדים ביחוד גמור רק הוא דבר בפני עצמו ירא ה' ואוהבו. משא"כ המצות ומעשים טובים שהן רצונו ית' ורצונו ית' הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים שיורד אליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון ב"ה וירידת המדרגות עד שיוכלו להתהוות ולהבראות יש מאין ודבר נפרד בפני עצמו ולא יבטלו במציאות כנ"ל משא"כ המצות שהן פנימית רצונו ית' ואין שם הסתר פנים כלל אין החיות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו ית' והיו לאחדים ממש ביחוד גמור.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ע"י = על ידי
לפתיל' = לפתילה
אפי' = אפילו
אעפ"כ = אף על פי כן
משא"כ = מה שאין כן
ית' = יתברך
ב"ה = ברוך הוא
כנ"ל = כנאמר לעיל

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים