עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשע"ד >> יום רביעי י"ג סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:


אחרי השאלה הגדולה בסיום פרק ג' של שער היחוד והאמונה בתניא, מתרץ הרבי הזקן בפרק ד': הנבראים מרגישים ישות עצמאית, כי אלוקים מגן עליהם שלא יראו את האור החזק שהם כלולים בתוכו. כי מי שרואה את האור, לא מתפקד בחיי משפחה סדירים. הוא פשוט נביא כמו משה רבינו, ואלוקים רוצה עולם חומרני, שיהודי יתאמץ לגלות את האמת, מאמץ זה יוצר נחת רוח עצום לבורא 'שאמרתי ונעשה רצוני'.
  
מילות התניא המקוריות:

פרק ד כי הנה כתיב כי שמש ומגן ה' אלהים פי' מגן הוא נרתק לשמש להגן שיוכלו הבריות לסבלו כמארז"ל לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתקה רשעים נידונין בה כו' וכמו שהנרתק מגין בעד השמש כך שם אלהים מגין לשם הוי"ה ב"ה דשם הוי"ה פירושו שמהוה את הכל מאין ליש והיו"ד משמשת על הפעולה שהיא בלשון הוה ותמיד כדפרש"י ע"פ ככה יעשה איוב כל הימים והיינו החיות הנשפע בכל רגע ממש בכל הברואים ממוצא פי ה' ורוחו ומהוה אותם מאין ליש בכל רגע כי לא די להם במה שנבראו בששת ימי בראשית להיות קיימים בזה כמ"ש לעיל. והנה בסידור שבחיו של הקב"ה כתיב הגדול הגבור כו' ופי' הגדול היא מדת חסד והתפשטות החיות בכל העולמות וברואים לאין קץ ותכלית להיות ברואים מאין ליש וקיימים בחסד חנם ונקראת גדולה כי באה מגדולתו של הקב"ה בכבודו ובעצמו כי גדול ה' ולגדולתו אין חקר ולכן משפיע ג"כ חיות והתהוות מאין ליש לעולמות וברואים אין קץ שטבע הטוב להטיב

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ב"ה = ברוך הוא
כדפרש"י = כדפירוש רבי שלמה יצחקי
ע"פ = על פסוק
כמ"ש = כמו שכתוב
ג"כ = גם כן

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים