עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשע"ד >> יום רביעי י"ב אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק כ"ט בתניא: יש הבדל בין יהודי שעצוב עם סיבה הנראית לעין. העיצה בשבילו: להסיח את הדעת. אבל יהודי שעצוב סתם כך, העיצה בשבילו דווקא הפוך, אל תסיח את הדעת, אלא תנסה להיזכר בחטאים שעשית, תתחרט עליהם, תקבל החלטות טובות והשמחה תגיע בעזרת השם.

מילות התניא המקוריות:

 וא"כ הוא רחוק מה' בתכלית הריחוק שהרי כח המתאוה שבנפשו הבהמית יכול ג"כ להתאוות לדברי' האסורים שהם נגד רצונו ית' אף שאינו מתאוה לעשותם בפועל ממש ח"ו רק שאינם מאוסים אצלו באמת כבצדיקים כמש"ל [פ' יב]. ובזה הוא גרוע ומשוקץ ומתועב יותר מבעלי חיים הטמאים ושקצים ורמשים כנ"ל וכמ"ש ואנכי תולעת ולא איש וגו' [וגם כשמתגברת בו נפשו האלהית לעורר האהבה לה' בשעת התפלה אינה באמת לאמיתו לגמרי מאחר שחולפת ועוברת אחר התפלה כנ"ל ספי"ג] 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
וא"כ = ואם כן
ג"כ = גם כן
לדברי' = לדברים
ית' = יתברך
ח"ו = חס ושלום
כמש"ל = כמו שכתוב לעיל
כנ"ל = כנאמר לעיל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
ספי"ג = סוף פרק י"ג

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים