עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום ט' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:


בהמשך של השיעור הקודם הרבי הזקן אומר לנו שאפילו הנס של קריעת ים סוף לפני שלושת אלפים שלוש מאות ועשרים ושש שנה, זה נס קטן לעומת בריאת העולם - יש מאין כל רגע, כי חומת אבנים עומדת תמיד. כמו שכתוב: "והמים להם חומה", אלוקים לא עשה ממש יש מאין בקריעת ים סוף, אלא, גרם למים שקיימים שישתנה טבעם, ממים זורמים הם הפכו להיות כמו אבן, שינוי של יש מיש. אבל, מעשה בראשית, כל רגע ורגע הוא יש מאין, שזה פלא יותר גדול מקריעת ים סוף.
  
מילות התניא המקוריות:

 וכ"ש וק"ו בבריאת יש מאין שהיא למעלה מהטבע והפלא ופלא יותר מקריעת ים סוף עאכ"ו שבהסתלקו' כח הבורא מן הנברא ח"ו ישוב הנברא לאין ואפס ממש אלא צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו והן הן בחי' אותיות הדבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו וע"ז נאמר ואתה מחיה את כולם אל תקרי מחיה אלא מהוה דהיינו יש מאין ואתה הן בחי' האותיות מאל"ף ועד תי"ו והה"א היא ה' מוצאות הפה מקור האותיות ואף שאין לו דמות הגוף הרי מקרא מלא דבר הכתוב וידבר ה' ויאמר ה' והיא בחי' התגלות הכ"ב אותיות עליונות לנביאי' ומתלבשות בשכלם והשגתם במראה הנבואה וגם במחשבתם ודיבורם כמ"ש רוח ה' דבר בי ומלתו על לשוני וכמ"ש האר"י ז"ל [בשער הנבואה] וכעין זה היא התלבשות האותיות בברואים כדכתיב בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם רק שהיא ע"י השתלשלות רבות ועצומות עד שיורדות לעשיה גופנית משא"כ השגת הנביאי' היא באצילו' המתלבשת בעולם הבריאה:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וכ"ש = וכל שכן
וק"ו = וקל וחומר
עאכ"ו = על אחת כמה וכמה
שבהסתלקו' = שבהסתלקות
ח"ו = חס ושלום
בחי' = בחינת
וע"ז = ועל זה
לנביאי' = לנביאים
ע"י = על ידי
משא"כ = מה שאין כן
באצילו' = באצילות

     

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים