עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשע"ד >> יום רביעי ט' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן בפרק מ' בתניא בשאלה: מדוע העמקה בגדולת השם נקראת רק ידיים, הרי זה ממש מצוה, אחת מתרי"ג מצוות, לאהוב בעמקות את השם ולירא ממנו, אם כך מדוע זה ידיים? זה הרי ממש גוף, חלק ממש מעצם התורה, שצריך ללמוד על גדולת השם בכדי לבוא לאהבת השם.
מתרץ הרבי הזקן: אם חסיד ילמד כל היום חסידות, על גדולת השם, ולא יקיים מצוות. למה הוא דומה? לטייס ששולחים אותו למשימה חשובה, וכשהוא מגיע למטרה הוא מסתובב 180 מעלות אחורה ולא תוקף. לכן מי שלומד ולא מקיים נקרא מעופף. התכלית של האהבה היא לקיים, ורק כשהוא מקיים, אז נקראת אהבתו, גוף מצוה. אם הוא לא מקיים, אז אהבתו היא ידיים, כנפיים שסועות. לכן, כל חסיד צריך לצאת למבצעים של כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, ולהניח תפילין עם יהודים ברחוב, ועל ידי זה יחזור כל עם ישראל בתשובה שלימה.


מילות התניא המקוריות:

והנה אף דדחילו ורחימו הם ג"כ מתרי"ג מצות אעפ"כ נקראין גדפין להיות כי תכלית האהבה היא העבודה מאהבה ואהבה בלי עבודה היא אהבה בתענוגים להתענג על ה' מעין עוה"ב וקבלת שכר והיום לעשות' כתי' ולמחר לקבל שכרם ומי שלא הגיע למדה זו לטעום מעין עוה"ב אלא עדיין נפשו שוקקה וצמאה לה' וכלתה אליו כל היום ואינו מרוה צמאונו במי התורה שלפניו הרי זה כמי שעומד בנהר וצועק מים מים לשתות כמו שקובל עליו הנביא הוי כל צמא לכו למים. כי לפי פשוטו אינו מובן דמי שהוא צמא ומתאווה ללמוד פשיטא שילמוד מעצמו ולמה לו לנביא לצעוק עליו הוי וכמ"ש במ"א באריכות:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ג"כ = גם כן
מתרי"ג = מ613
אעפ"כ = אף על פי כן
עוה"ב = עולם הבא
לעשות' = לעשותם
כתי' = כתיב
וכמ"ש = וכמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים