עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום ט"ז סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:


בפרק ד' של שער היחוד והאמונה בתניא למדנו על כך שהנבראים אינם יכולים להבין איך אלוקים מתחבא בתוכם. בפרק ה' ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו באותו עניין: בתחילה, אלוקים רצה את המחבואים. דהיינו, שהנבראים יצטרכו מאוד להתאמץ בכדי לגלות אותו, ורק אז יהיה לו נחת רוח. אבל, לאחר מכן אלוקים נתן הקלה קטנה במשחק המחבואים שלו כביכול, שיהיה יותר קל ליהודי למצוא אותו. יהודי יכול למצוא את אלוקים על ידי הניסים שאלוקים עושה. אלוקים גם מעביר מסרים על ידי נביאים, שאומרים את דברו בגלוי ללא הסתר של המחבואים. אפילו הנביא הגדול, משה רבינו לא יכול לקבל מה שצדיקים מקבלים אחרי שנפרדים מגופם והם עומדים בגן עדן העליון בעולם הבריאה. הם מקבלים חיות ישירות מחסד וגבורה של עולם האצילות, שזה האותיות של לימוד התורה שהם עסקו בעולם התחתון. אותם אותיות נותנות להם בגן עדן יתרון על משה רבינו כפי שהוא מלובש בגוף. הרבי הזקן רוצה לומר לנו את כל זה, כדי לדרבן אותנו לעסוק בתורה לשמה. על ידי לימוד תורה לשמה,ניתן להסיר את מסך ההיתחבאות של האלוקים מאיתנו, כי 'קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת', ואמת זאת התורה.
  
מילות התניא המקוריות:

פרק ה והנה על זה אמרו רז"ל בתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדה"ד ראה שאין העולם מתקיים שתף בו מדת רחמים דהיינו התגלות אלהות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. והנה על זה אמרו בזהר דלעילא בסטרא דקדושה עילאה אית ימינא ואית שמאלא דהיינו חסד וגבורה פי' דשתיהן הן מדות אלהות למעלה משכל הנבראים והשגתם דאיהו וגרמוהי חד בעולם האצילות ואף השגת משה רבינו עליו השלום בנבואתו לא היתה בעולם האצילות אלא על ידי התלבשותו בעולם הבריאה ואף גם זאת לא בשתי מדות אלו חו"ג אלא על ידי התלבשותן במדות שלמטה מהן במדרגה שהן מדות נצח הוד יסוד [כמ"ש בשער הנבואה] רק שמתן שכרם של צדיקים בגן עדן הוא השגת התפשטות החיות ואור הנמשך משתי מדות אלו חו"ג והוא מזון נשמות הצדיקים שעסקו בתורה לשמה בעוה"ז כי מהתפשטות שתי מדות אלו נמתח רקיע על הנשמות שבגן עדן ורקיע זה נקרא רזא דאורייתא ובו סוד כ"ב אותיות התורה הנתונה משתי מדות אלו כדכתיב מימינו אש דת למו ומרקיע זה נוטף טל למזון הנשמות דהיינו ידיעת סוד כ"ב אותיות התורה כי הרקיע הזה הוא סוד הדעת והתורה היא מזון הנשמות בג"ע והמצות הן לבושים כמבואר כל זה [בזהר ויקהל דף ר"ט ור"י ובע"ח שער מ"ד פרק ג:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
במדה"ד = במידת הדין
פי' = פירוש
חו"ג = חסד וגבורה
כמ"ש = כמו שכתוב
בעוה"ז = בעולם הזה
כ"ב = 22
בג"ע = בגן עדן
ובע"ח = ובעץ חיים

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים