עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ג >> יום ח' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק י"א למדנו שחסיד צריך תמיד לראות שאלוקים עושה הכל לטובתו.
בפרק י"ב ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו: ישעיה הנביא אומר שמעשה הצדקה מביא שלום, ואילו עבודת הצדקה מביאה השקט ובטח לעולם. אם חסיד רוצה לראות בעיניים החומריות שבאמת הכל מתהפך לטובה ממש בלי הסברים פילוסופים, הוא צריך לעבודת הצדקה. עבודת הצדקה היא דרגה גבוה מאוד, לעשות לשני טובת הנאה כזאת שהוא ייצא מבור תחתיות לדרך המלך.  מי שנותן רק מטבע קטנה, הוא גורם שאלוקים יעשה שלום בספירות העליונות. גם בזמן התפילה של החסיד שנתן רק פרוטה הוא ירגיש את אלוקים בחיות מיוחדת, כל מכאוביו ירדו ממנו בזמן התפילה, אבל אחר זמן התפילה יחזרו המכאובים כאילו לא התפלל כלל. כל זה בגלל שהוא נתן צדקה רק כפי האגואיזם שלו. לכן, צריך לתת צדקה למעלה מן המדידות וההגבלות, ואז החסיד ישכון לבטח. 


מילות התניא המקוריות:
יב והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. להבין ההפרש שבין מעשה לעבודה ובין שלום להשקט ובטח כו' ע"פ מה שארז"ל ע"פ עושה שלום במרומיו כי מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש ואין מכבין זה את זה כלומר שמיכאל שר של חסד הנק' בשם מים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך והוא בחי' ההשפעה והתפשטות החיות מעולמות עליונים לתחתונים ובחי' אש שטבעה לעלות למעלה היא בחי' הגבורה והסתלקות השפעת החיים ממטה למעלה שלא להשפיע רק בצמצום עצום ורב והן מדות נגדיות והפכיות זו לזו והיינו כשהן בבחי' מדות לבדן. אך הקב"ה עושה שלום ביניהם דהיינו ע"י גילוי שמתגלה בהן הארה רבה והשפעה עצומה מאד מאור א"ס ב"ה אשר כשמו כן הוא שאינו בבחי' מדה ח"ו אלא למעלה מעלה עד אין קץ אפילו מבחי' חב"ד מקור המדות ואזי המדות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורן ושרשן והיו לאחדים ממש ובטלים באורו יתברך המאיר להם בבחי' גילוי ואזי מתמזגים ומתמתקים הגבורות בחסדים ע"י בחי' ממוצעת קו המכריע ומטה כלפי חסד היא מדת הרחמים הנק' בשם תפארת בדברי חכמי האמת לפי שהיא כלולה מב' גוונין לובן ואודם המרמזים לחו"ג ולכן סתם שם הוי' ב"ה שבכל התורה מורה על מדת התפארת כמ"ש בזוה"ק לפי שכאן הוא בחי' גילוי אור א"ס ב"ה הארה רבה ביתר שאת משאר מדותיו הקדושות יתברך.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"פ = על פי
שארז"ל = שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
ע"פ = על פסוק
הנק' = הנקרא
בחי' = בחינת
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ע"י = על ידי
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
ח"ו = חס ושלום
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
לחו"ג = לחסד וגבורה
הוי' = ה-ו-י-ה
ב"ה = ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים