עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשע"ד >> יום רביעי ז' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כשכל הבריאה שואלת: איפה הכבוד של אלוקים? והתשובה היא 'מלא כל הארץ כבודו', הכוונה היא: הכבוד של אלוקים זה עם ישראל. אלוקים בחר את עם ישראל מכל הבריאה שזה כולל מהעולמות העליונים ומהעולמות התחתונים. מכל העולמות אלוקים בחר דווקא בעם ישראל. אלוקים אוהב את עם ישראל בצורה כזו שהוא מנשק אותנו ממש דרך המצוות. אלוקים גם מחבק אותנו דרך לימוד התורה. כמו שגבר ואישה  מתחתנים ומגיעים לדרגות אהבה גדולות עד שהם נהיים כמו גוף אחד. אותו הדבר גם היחסים בין אלוקים לעם ישראל – אנחנו ואלוקים דבר אחד
  
מילות התניא המקוריות:

וכולם שואלים איה מקום כבודו ועונים מלא כל הארץ כבודו הם ישראל עמו. כי הניח הקב"ה את העליונים ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו והוציאם ממצרים ערות הארץ מקום הזוהמא והטומאה לא ע"י מלאך ולא ע"י כו' אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו ירד לשם כמ"ש וארד להצילו וגו' כדי לקרבם אליו בקירוב ויחוד אמיתי בהתקשרות הנפש ממש בבחי' נשיקין פה לפה לדבר דבר ה' זו הלכה ואתדבקות רוחא ברוחא היא השגת התורה וידיעת רצונו וחכמתו דכולא חד ממש. וגם בבחי' חיבוק הוא קיום המצות מעשיות ברמ"ח אברים דרמ"ח פיקודין הן רמ"ח אברין דמלכא כנז"ל. ודרך כלל נחלקין לשלש בחי' ימין ושמאל ואמצע שהן חסד דין רחמים תרין דרועין וגופא וכו'. וז"ש אשר קדשנו במצותיו כאדם המקדש אשה להיות מיוחדת עמו ביחוד גמור כמ"ש ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ככה ממש ויתר על כן לאין קץ הוא יחוד נפש האלהית העוסקת בתורה ומצות ונפש החיונית ולבושיהן הנ"ל באור א"ס ב"ה.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"י = על ידי
בבחי' = בבחינת
ברמ"ח = ב-248
כנז"ל = כנזכר לעיל


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים