עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום ו' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בהקדמה לחלק השני של תניא שנקרא 'שער היחוד והאמונה'. גם צדיק גמור שקיבל במתנה אהבה יוקדת להשם יתברך, גם לו יש נפילות מידי פעם. אין לו נפילות כמו שלנו, שאנו חוטאים ממש, אלא, שיש לו ירידה מאותה דביקות. אם לא תהיה לו את האהבה של חנוך לנער, אהבה פשוטה שבאה על ידי לימוד והעמקה. הוא לא יוכל להתעלות בחזרה למקומו הקודם, בדביקות לוהטת. לכן, כל אחד חייב קודם באהבה פשוטה, על ידי לימוד ארבעת פרקים ראשונים של ה'יד החזקה' להרמב"ם.
מילות התניא המקוריות:
אך הנה ידוע ליודעים טעמא דקרא מאי דכתיב כי שבע יפול צדיק וקם ובפרט שהאדם נקרא מהלך ולא עומד וצריך לילך ממדרגה למדרגה ולא לעמוד במדרגה אחת לעולם ובין מדרגה למדרגה טרם שיגיע למדרגה עליונה ממנה הוא בבחי' נפילה ממדרג' הראשונ' אך כי יפול לא יוטל כתיב ואינה נקראת נפילה אלא לגבי מדריגתו הראשונה ולא לגבי שאר כל אדם ח"ו שאעפ"כ הוא למעלה מכל האדם בעבודתו כי נשאר בה בחי' רשימו ממדריגתו הראשונה אך עיקרה מאהבה שנתחנך והורגל בה מנעוריו בטרם שהגיע למדרגת צדיק וז"ש גם כי יזקין וגו'. והנה ראשית הדברים המעוררים האהבה והיראה ויסודן היא האמונה הטהורה ונאמנה ביחודו ואחדותו יתברך וית':
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בבחי' = בבחינת
ממדרג' = ממדרגה
הראשונ' = הראשונה
ח"ו = חס ושלום
שאעפ"כ = שאף על פי כן
וז"ש = וזה שכתוב

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים