עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ג >> יום ו' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אם אדם עשה עבירה עם הברית מילה שלו חס וחלילה, אז הוא ממשיך חיות אלוקית לתוך הביוב רחמנא ליצלן. איך הוא יתקן? אם נולד מזה כבר ילד אז קשה מאוד לקבל את החזרה בתשובה שלו, היות וכבר נוצר בעולם על ידי מעשה העבירה שלו משהו פגום. לכן אין לו מה לעשות אלא ימשיך ללמוד תורה מהאהבה, ובסופו של דבר האלוקים יעזור לאותו אדם, רק האלוקים יכול לעזור לו. אם הוא עשה מעשה עבירה עם הברית מילה שלו עם אישה ולא נולד כלום, בכל זאת החזרה בתשובה שלו די קשה. אם הוא רוצה לתקן הוא צריך ללמוד תורה מאהבה ועל ידי זה הוא בעצמו יכול לתקן כי האלוקים מוחל לו חטאיו. היות והוא מתאמץ בכל כוחו ללמוד תורה מאהבה. אם אדם עשה עבירה עם הברית מילה שלו בלי אשה. הטומאה לא נאחזת במשהו שני, לכן אם הוא חוזר בתשובה ומתחרט על חטאו ואחר כך הוא אומר קריאת שמע לפני שהוא הולך לישון בלילה, והוא אומר את זה בכוונה ממש מילה במילה - האלוקים יסלח לו.

מילות התניא המקוריות:

אך החיות שבטפות זרע שיצאו ממנו לבטלה אף שירדה ונכללה בשלש קליפות הטמאות הרי זו עולה משם בתשובה נכונה ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המטה כנודע מהאר"י ז"ל ומרומז בגמרא כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות כו' להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטפות ועולה החיות מהם כידוע לי"ח. ולכן לא הוזכר עון זרע לבטלה בתורה בכלל ביאות אסורות אף שחמור מהן וגדול עונו בבחי' הגדלות ורבוי הטומאה והקליפות שמוליד ומרבה במאד מאד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביאות אסורות רק שבביאות אסורות מוסיף כח וחיות בקליפה טמאה ביותר עד שאינו יכול להעלות משם החיות בתשובה:
הגה"ה (מפני שנקלטה ביסוד דנוקבא דקליפה המקבלת וקולטת החיות מהקדושה משא"כ בזרע לבטלה שאין שם בחי' נוקבא דקליפה רק שכחותיה וחיילותיה מלבישים לחיות שבטפות כידוע לי"ח):
אא"כ יעשה תשובה מאהבה רבה כל כך עד שזדונות נעשו לו כזכיות ובזה יובן מאמר רז"ל איזהו מעוות שלא יוכל לתקון זה שבא על הערוה והוליד ממזר שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך אי אפשר לו להעלות החיות לקדושה מאחר שכבר ירדה לעולם הזה ונתלבשה בגוף בשר ודם:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מהאר"י ז"ל = מהקדוש אלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה
לי"ח = ליודעי ח-ן חכמה ניסתרה
משא"כ = מה שאין כן
אא"כ = אלא אם כן
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים