עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום ג' מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בחלק זה של התניא שנקרא 'אגרת הקודש', איגד הרבי הזקן כל מיני תשובות שהוא כתב לחסידים שלו.
הרבי הזקן מחזק את החסידים  באמונה. כתוב בתנ"ך בספר משלי: 'אשת חיל מי ימצא'. שלמה המלך המשיל את כנסת ישראל לאשת חיל. רק דרגת ספירת שער החמישים של אלוקים, יכולה למצוא את המעלות המיוחדות שיש לעם ישראל. הרבי הזקן מבקש מהחסידים ללמוד גמרא, לכל הפחות לסיים מסכת אחת מן התלמוד בבלי פעם אחת בשנה, מראש השנה לחסידות – י"ט כסלו, עד ראש השנה י"ט בכסלו הבא עלינו לטובה. לימוד הגמרא נותן כוח ועוז למוח שלומד חסידות.  מי שלומד חסידות בלי גמרא, הראש שלו מתנדנד ברוח והגוף לא מצליח להיות יציב.
עיקר האמונה: להאמין שאלוקים נמצא בכל מקום ובכל זמן, ומתגלה בנפש של יהודי המקיים מצוות מעשיות דווקא.


מילות התניא המקוריות:

אגרת הקדש
א פותחין בברכה לברך ולהודות לה' כי טוב. שמועה טובה שמעה ותחי נפשי. אין טוב אלא תורה. תורת ה' תמימה. זו השלמת כל הש"ס כולו ברוב עיירות ומנינים מאנ"ש. הודאה על העבר ובקשה על העתיד. כה יתן וכה יוסיף ה' לאמץ לבם בגבורים מדי שנה בשנה בגבורה של תורה. ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבע"פ וכחה עוז. פי' שלמה המלך ע"ה חגרה בעוז מתניה כו'. מתנים הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הנצב ועומד עליהם. והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו. וכמו שהוא בגשמיות הגוף כך הוא בבחי' רוחניות הנפש האלהית האמונה האמיתית בה' אחד א"ס ב"ה דאיהו ממכ"ע וסוכ"ע ולית אתר פנוי מיניה למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית וכן לד' סטרין בבחי' א"ס ממש. וכן בבחי' שנה ונפש כנודע. הנה אמונה זו נק' בשם בחי' מתנים דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל המתבונן ומעמיק דעת בגדולת א"ס ב"ה בבחי' עולם שנה נפש. וברוב חסדו ונפלאותיו עמנו להיות עם קרובו ולדבקה בו ממש כנודע ממאמר יפה שעה אחת בתשובה ומע"ט בעוה"ז מכל חיי עוה"ב שהוא רק זיו והארה מבחי' הנק' שכינה השוכן כו' ונברא ביו"ד א' משמו ית' כו' אבל תשובה ומעשים טובים מקרבין ישראל לאביהם שבשמים ממש למהותו ועצמותו כביכול בחי' א"ס ממש וכמ"ש הודו על ארץ ושמים וירם קרן לעמו כו' אקב"ו כו' וכמים הפנים כו' להוליד מתבונה זו דו"ר שכליים או טבעיים להיות בחי' צעק לבם אל ה' או בחי' רשפי אש ושלהבת עזה בבחי' רצוא ואח"כ בבחי' שוב להיות פחד ה' בלבו וליבוש מגדולתו כו' והוא בחי' שמאל דוחה כמ"ש במ"ת וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק כו' והן בחי' הזרועות והגוף שבנפש:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הש"ס = השישה סדרים
מאנ"ש = מאנשי שלומינו
שבע"פ = שבעל פה
פי' = פירש
ע"ה = עליו השלום
בבחי' = בבחינת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
ממכ"ע = ממלא כל עלמין
וסוכ"ע = וסובב כל עלמין
לד' = ל-4 
נק' = נקרא
ומע"ט = ומעשים טובים
בעוה"ז = בעולם הזה
עוה"ב = עולם הבא
א' = אחד
ית' = יתברך
וכמ"ש = וכמו שכתוב
אקב"ו = אשר קדשנו במצוותיו וציונו
דו"ר = דחילו ורחימו
ואח"כ = ואחר כך
במ"ת = במתן תורה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים