עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשע"ד >> יום רביעי ב' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"ט בתניא ומבאר: גם מי שלא מצליח להיות במחשבתו ב770 כל הזמן, יכול לעלות לעולמות העליונים בעבודת השם. אבל, בתנאי שיכוון את ליבו לפחות, לפני כל מצוה שהוא מקיים להיות ביחד עם אלוקים. אבל, אם הוא מקיים רק מצוות כדי להתפרסם בבית משיח, אז הוא בכלל לא נקרא חסיד חב"ד, הוא נקרא פונוביצ'ער. כי כל המצוות שלו נשארות באולם הישיבה של פונוביז, ולא עולות בכלל לעולמות העליונים, עד שיחזור בתשובה שלמה בעזרת השם.

מילות התניא המקוריות:

והנה שכר מצוה מצוה פי' שמשכרה נדע מהותה ומדרגתה ואין לנו עסק בנסתרות שהם צדיקי' הגדולים שהם בבחי' מרכבה רק הנגלו' לנו שאחריהם כל אדם ימשוך לידע נאמנה מהות ומדרגת עבודת ה' בדחילו ורחימו בהתגלות לבו הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולת א"ס ב"ה מקומה בי"ס דבריאה ועבודה בדחילו ורחימו הטבעיים שבמוחו בי"ס דיצירה אבל עבודה בלי התעוררות דחילו ורחימו אפי' במוחו בבחי' גילוי דהיינו לעורר האהבה הטבעית המסותרת בלב להוציאה מההעלם והסתר הלב אל הגילוי אפי' במוחו ותעלומות לבו עכ"פ רק היא נשארת מסותרת בלב כתולדתה כמו שהיתה קודם העבודה הרי עבודה זו נשארת למטה בעולם הפירוד הנק' חיצוניות העולמות ואין בה כח לעלות וליכלל ביחודו ית' שהן עשר ספי' הקדושות וכמ"ש בתיקונים דבלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא ולא יכלא לסלקא ולמיקם קדם ה'.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

פי' = פירוש
צדיקי' = צדיקים
בבחי' = בבחינת
הנגלו' = הנגלות
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
בי"ס = ב-י' ספירות
אפי' = אפילו
עכ"פ = על כל פנים
הנק' = הנקרא
ספי' = ספירות

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים