עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשע"ד >> יום ראשון ל' אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן שימח את יהודי חוץ לארץ בסיום פרק ל"ג בתניא, ממשיך הרבי הזקן לתת גם ליהודי ארץ ישראל וגם לתושבי חו"ל תרגיל שמחה חדש בפרק ל"ד: מי שגאוותן נופל לעצבות, לכן תהיה בביטול וענווה. כדי להגיע לביטול וענווה צריך להוסיף הרבה בלימוד התורה. 

מילות התניא המקוריות:

פרק לד
והנה מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפי' שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים בביטול הנ"ל ליחודו ית' ואחריהם כל הנביאים כל אחד לפי מדרגת נשמתו והשגתו ומדרגת משרע"ה היא העולה על כולנה שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני רק שלא יכלו לסבול כמאמר רז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו' שהוא ענין ביטול במציאות הנ"ל לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן ובו קדשי הקדשים להשראת שכינתו שהוא גילוי יחודו ית' כמ"ש לקמן 


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

אפי' = אפילו
הנ"ל = הנזכר לעיל
ית' = יתברך
משרע"ה = משה רבינו עליו השלום
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים