עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום כ' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ו' בשער היחוד והאמונה בתניא, הסביר הרבי הזקן שכל הנבראים בטלים לחיות האלוקית כל רגע ושניה. בפרק ז' מבאר לנו הרבי את העניין ביתר הרחבה על ידי משל. כמו בחיי משפחה, האבא מגלה את אהבתו לילדים בצורה מכסימלית בדרך כלל, לכן הרבה פעמים עקב כך, הילדים לא יראים ומתביישים ממנו. ואילו המורה בכיתה, היות שהמורה מסתיר את חייו הפרטיים מהתלמידים, כי רק אם המורה יסתיר את חייו הפרטיים, כך יוכל להטיל משמעת בכיתה, והם יתבוששו ממנו ויקבלו את יראתו עליהם.
גם מלך בשר ודם, אם יכנס לבריכה ביחד עם כולם, להיות סחבק איתם, לא ישמעו לגזרותיו, ויזלזלו בו.
הנמשל: מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו מן הנבראים, כדי שישמעו למצוותיו ויהיה לו מהם נחת רוח. לכן, אנו אומרים: 'שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד'. לומר לאלוקים שכולנו בטלים אליו, ואין לנו מציאות עצמאית כלל. ו'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', אנו אומרים מיד אחר כך. כדי להמשיך קצת גילוי אור, שנוכל כן לחוש את אלוקים בגוף שמרגיש את עצמו עצמאי. דהיינו, על אף שאני מציאות עצמאית, אלוקים יורד להיתגלות בי בתוך יהודי שמתפלל, גם כשאני מרגיש מציאות של אדם עצמאי.  

  
מילות התניא המקוריות:

פרק ז ובזה יובן מ"ש בזהר הקדוש דפסוק שמע ישראל הוא יחודא עילאה וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הוא יחודא תתאה כי ועד הוא אחד בחלופי אתוון כי הנה סיבת וטעם הצמצום וההסתר הזה שהסתיר והעלים הקדוש ברוך הוא את החיות של העולם כדי שיהיה העולם נראה דבר נפרד בפני עצמו הנה הוא ידוע לכל כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים לבדם רק ברוב עם דווקא הדרת מלך ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם אדנות כי הוא אדון כל הארץ ונמצא כי מדה זו ושם זה הן המהוין ומקיימין העולם להיות עולם כמות שהוא עכשיו יש גמור ודבר נפרד בפני עצמו ואינו בטל במציאות ממש כי בהסתלקות מדה זו ושם זה ח"ו היה העולם חוזר למקורו בדבר ה' ורוח פיו ית' ובטל שם במציאות ממש ולא היה שם עולם עליו כלל

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתוב
פי' = פירוש
ח"ו = חס ושלום
ית' = יתברך

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים