עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
בית דין אמריקה  |  דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ח >> יום ראשון כ"ט כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 כדי להבין את סיום פרק רביעי של תניא צריך להקדים משל: במשחק כדור רגל יש צופים שנהנים אבל הם לא עושים כלום, השחקנים לעומתם עושים הכל אבל הם מתאמצים מאוד ולא נהנים כל כך. בנמשל: השחקנים הם להבדיל היהודים שלומדים תורה ומקיימים מצוות, יכול להיות שהם לא כל כך נהנים אבל הם עושים הכל כי כל קיום העולם תלוי בהם. הם מחבקים את האלוקים והאלוקים מחבק אותם. הנשמות והמלאכים שבגן עדן הם כמו הצופים במשחק להבדיל אלף אלפי הבדלות, הם רק נהנים ולא עושים כלום, הם לא מחבקים את האלוקים והאלוקים לא מחבק אותם. לכן אומר הרבי הזקן: אינני חפץ לא בגן עדן העליון, אינני חפץ לא בגן עדן התחתון, אלא אני רוצה לחבק אותך יתברך בלבד.

מילות התניא המקוריות:

ומאחר שהתורה ומצותיה מלבישים כל עשר בחי' הנפש וכל תרי"ג אבריה מראשה ועד רגלה הרי כולה צרורה בצרור החיים את ה' ממש ואור ה' ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה כמ"ש צורי אחסה בו וכתיב כצנה רצון תעטרנו שהוא רצונו וחכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצותיה. ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא כי עולם הבא הוא שנהנין מזיו השכינה שהוא תענוג ההשגה ואי אפשר לשום נברא אפי' מהעליונים להשיג כי אם איזו הארה מאור ה' ולכן נקרא בשם זיו השכינה אבל הקב"ה בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסא ביה כלל כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצותיה אזי היא תפיסא בהן בכ"י ליתא תיבת בהן.ומתלבשת בהקב"ה ממש דאורייתא וקב"ה כולא חד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים הרי זה כמחבק את המלך ד"מ שאין הפרש במעלת התקרבותו ודביקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד בין שהוא לבוש כמה לבושים מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו כמ"ש וימינו תחבקני שהיא התורה שנתנה מימין שהיא בחי' חסד ומים:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 בחי' = בחינת
תרי"ג = 613
כמ"ש = כמו שכתוב
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
בכ"י = בכתב יד
וקב"ה = קודשא בריך הוא
ד"מ = דרך משל
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים