עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ד >> יום כ"ט אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק י"ט ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: כדי שנבין מה זה חיצוניות החכמה, שזה בעצם השורש של מעשה המצוות שמשה רבינו ראה בעין הגשמית, צריך להקדים את המשל של אותיות המחשבה: אדם יכול לחשוב מחשבות בלי לצייר ממש אותיות, על אף שתמיד יש אותיות אבל הם נסתרות. המחשבה משוטטת תמיד. אבל, כששומעים מישהו מדבר, פיתאום ירוצו לך במחשבה אותיות של דיבור. כאשר אדם מדבר בעצמו, רצים אותיות המעשה. כי עקימת השפתיים זה מעשה לפי ההלכה. זה האחוריים והחיצוניות של מחשבה שבמחשבה. במחשבה העצמית לא רצות בכלל אותיות ניראות, אלא אותיות עצמיות סודיות. ישנו סוד לכל מצוה בתורה, רק משה רבינו רואה את הסוד בעין הגשמית. לעומתו, אנחנו רק יכולים לקיים את המעשה של המצוה, שזה החיצוניות של החיצוניות של הסוד האלוקי.
 
מילות התניא המקוריות:

האותיות הנגלות לנו הן במעשה דבור ומחשבה. דמעשה הן תמונת האותיות שבכתב אשורי שבס"ת. ואותיות הדבור נחקקות בהבל וקול המתחלק לכ"ב חלקים שונים זה מזה בצורתן. שהיא הברת ומבטא הכ"ב אותיות בכל לשון. כי אין הפרש בין לה"ק ובין שאר לשונות במהות הברת האותיות כ"א בצירופן. ואותיות המחשבה הן ג"כ בכל לשון שאדם מחשב תיבות ואותיות הלשון שהן כ"ב לבד. רק שבמחשבה יש בה ג' מיני בחי' אותיות. שהרי כשרואה בס"ת תמונת האותיות הן מצטיירות במחשבתו וזה נקרא בחינת עשי' שבמחשבה. וכן כאשר שומע אותיות הדבור הן נרשמות במחשבתו ומהרהר בהן וזה נקרא בחינת דבור שבמח' ובחי' יצירה. ואותיות המחשבה לבדה בלי הרהור אותיות הדבור נק' מח' שבמחשבה. בחי' בריאה. והנה אותיות הדבור ממש הן מתהוות ומקבלות חיותן מאותיות אלו עצמן שבמח'. ואף שלפעמים מדבר אדם ומהרהר בדבר אחר. הרי אינו יכול לדבר כ"א אותן דבורים וצירופים שכבר דברם והיו במחשבתו פעמים רבות מאד ונשאר בדיבורים וצירופים אלו הרשימו מהמחשבה שנכנסה בהם פעמים רבות. וזהו בחי' אחוריים וחיצוניות נה"י מפרצוף העליון שנכנס בתחתון להיות לו בחי' מוחין וחיות כנודע:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שבס"ת = שבספר תורה
לכ"ב = ל 22
לה"ק = לשון הקודש
כ"א = כי אם
ג"כ = גם כן
ג' = 3
בחי' = בחינות
שמח' = שבמחשבה
נק' = נקרא
מח' = מחשבה
נה"י = נצח, הוד, יסוד

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבאלע"נ נחמן רפאל שמחה בן עזרא אבשלום ע"ה
נפטר כ"ט אלול תשע"ג

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים