עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ד >> יום ראשון כ"ח כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כאשר האדם לומד על האלוקים ובא לו בהברקה רעיונות גאוניים בחכמה ואחר כך הוא משכיל לעומק להבין דבר מתוך דבר. כתוצאה מכך איכפת לו ממה שהוא לומד והוא מתקשר עם התורה חזק, רק אז הוא יאהב את האלוקים ויתבייש לעשות עבירות. והוא ירחם על היהודים שעדיין לא חזרו בתשובה בגלל שהם לא יודעים וילך להחזיר אותם בתשובה, וכך הוא ינצח את היצר שלו שאומר לו: "מה אתה מניח תפילין עם יהודים ברחובות במקום ללמוד תורה"? אבל הוא ינצח את היצר, כי כך ציווה הרבי מליובאוויטש. ואחר כך הוא ימחה ברשעים שלא שומעים וגם לועגים לדברי הרבי מליובאוויטש, אפילו שלא מתאים לו להתלכלך כי הוא פוליטיקאי דיפלומט, בכל זאת מצד ה'הוד' שבו, הוא 'מודה ועוזב ירוחם'.  הוא יתחתן לשם שמים כדי להביא ילדים עם ה'יסוד', הוא ילמד את הילדים תורה עם הפה שזה ה'מלכות'. על ידי זה הוא עובד את השם בכל העשר כוחות של נשמתו שהם מתגלים יפה מאוד למהדרין מן המהדרין בגופו הקדוש של היהודי.

מילות התניא המקוריות:

 כי השכל שבנפש המשכלת כשמתבונן ומעמיק מאד בגדולת ה' איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה כלא חשיב נולדה ונתעוררה מדת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו לירא ולהתבושש מגדולתו ית' שאין לה סוף ותכלית ופחד ה' בלבו ושוב יתלהב לבו באהבה עזה כרשפי אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ב"ה והיא כלות הנפש כדכתיב נכספה וגם כלתה נפשי וגו' וכתיב צמאה נפשי לאלהים וגו' וכתיב צמאה לך נפשי וגו' והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלהית וכמ"ש הטבעיים וכ"ה בע"ח שיסוד האש הוא בלב ומקור המים והליחות מהמוח וכמ"ש בע"ח שער נ' שהיא בחי' חכמה שנקרא מים שבנפש האלהית ושאר המדות כולן הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן כמ"ש במקום אחר. והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חוה והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה ואינו מסיח דעתו כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת א"ס ב"ה הנה אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית כי אם דמיונות שוא ועל כן הדעת הוא קיום המדות וחיותן והוא כולל חסד וגבורה פי' אהבה וענפיה ויראה וענפיה:
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ב"ה = ברוך הוא
וכמ"ש  = וכמו שכתוב
וכ"ה = וכן הוא
בע"ח = בעץ חיים
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים