עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום כ"ח אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק ל"ז בתניא: גם בלימוד התורה מאירים את החושך, אבל רק את הפנימיות של הלומד. בכדי להאיר את העולם צריך ממש למסור נפש בשביל הזולת. גם ללמוד עם הזולת, שזה הצדקה הכי גדולה. 

מילות התניא המקוריות:
ומ"ש רז"ל שת"ת כנגד כולם היינו מפני שת"ת היא בדבור ומחשבה שהם לבושים הפנימי' של נפש החיונית וגם מהותן ועצמותן של בחי' חב"ד מקליפת נוגה שבנפש החיונית נכללות בקדושה ממש כשעוסק בתורה בעיון ושכל ואף שמהותן ועצמותן של המדות חג"ת כו' לא יכלו להם הבינונים להפכם לקדושה היינו משום שהרע חזק יותר במדות מבחב"ד מפני יניקתן שם מהקדושה יותר כידוע לי"חזאת ועוד אחרת והיא העולה על כולנה במעלת עסק ת"ת על כל המצו' ע"פ מ"ש לעיל בשם התיקוני' דרמ"ח פיקודין הן רמ"ח אברי' דמלכא וכמו באדם התחתון ד"מ אין ערוך ודמיון כלל בין החיות שברמ"ח איבריו לגבי החיות שבמוחין שהוא השכל המתחלק לג' בחי' חב"ד ככה ממש ד"מ להבדיל ברבבות הבדלות לאין קץ בהארת אור א"ס ב"ה המתלבשות במצות מעשיות לגבי הארת אור א"ס שבבחי' חב"ד שבחכמת התורה איש איש כפי שכלו והשגתו. ואף שאינו משיג אלא בגשמיות הרי התורה נמשלה למים שיורדים ממקום גבוה כו' כמ"ש לעיל

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ומ"ש = ומה שאמרו
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
שת"ת = שתלמוד תורה
הפנימי' = הפנימיים
בחי' = בחינת
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
חג"ת = חסד, גבורה, תפארת
לי"ח = ליודעי ח-ן, חכמה נסתרה
המצו' = המצוות
ע"פ = על פי
מ"ש = מה שכתוב
התיקוני' = התיקונים
דרמ"ח = ד248
אברי' = אברים
ד"מ = דרך משל
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
א"ס = אין סוף
כמ"ש = כמו שכתוב

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים