עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום ראשון כ"ח אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ח' למדנו שאלוקים מעניק למי שנותן צדקה את עצמותו ממש.
בפרק ט' ממשיך הרבי הזקן ומלמד אותנו: כשיהודי עומד בתפילה בקריאת 'שמע ישראל',  הוא מודה שבשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ושכל העולם נעשה מאין להיות יש ומציאות רק על ידי אלוקים. לכן, יהודי צריך לדעת שגם מצוות הצדקה, לתת צדקה לאומללים שאין להם כלום ממש זה הודאה שאלוקים יצר ויוצר הכל.
עובדי אלילים חושבים רק על עצמם, אם הם רואים עני הם אומרים נולד עני וישאר עני, כמו ההודים שאומרים כל אחד והקארמה שלו. אבל, אלוקים שונא את העובדי גילולים, אלוקים אוהב משפט גר יתום ואלמנה. לכן, אם יש לך לחם לאכול ובגד ללבוש לך ולבני משפחתיך, אל תחשוב לצבור הון עבור מכונית פאר ועבור מותרות, אלא תן מכספך לצדקה.

 
מילות התניא המקוריות:

ט אהוביי אחיי ורעיי אשר כנפשי באתי כמזכיר ומעורר ישנים בתרדמת הבלי הבלים ולפקוח עיני העורים יביטו לראות להיות כל ישעם וחפצם ומגמתם לכל בהם חיי רוחם במקור מים חיים חיי החיים כל ימי חייהם מנפש ועד בשר דהיינו כל מילי דעלמא ועסקי פרנסה לא יהיה כאלו דעבדין לגרמייהו ולא יהיה בית ישראל כעוע"ג דזנין ומפרנסין ומוקרין לנשייהו ובנייהו מאהבה כי מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ כתיב דהיינו שגם בעניני ארץ לא יפרידו [נ"א יפרדו] מאחד האמת ח"ו להעיד עדות שקר ח"ו בק"ש ערב ובוקר בעינים סגורות ה' אחד בד' רוחות ובשמים ממעל ובארץ מתחת ובפקוח עיני העורים התעיף עיניך בו ואיננו ח"ו אך בזאת יאות לנו להיות [נ"א בהיות] כל עסקינו במילי דעלמא לא לגרמייהו כי אם להחיות נפשות חלקי אלקות ולמלאות מחסוריהם בחסד חנם שבזה אנו מדמין הצורה ליוצרה ה' אחד אשר חסד אל כל היום חסד של אמת להחיות העולם ומלואו בכל רגע ורגע רק שאשתו ובניו של אדם קודמין לכל על פי התורה.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כעוע"ג = כעובדי גילולים
נ"א = נוסח אחר
ח"ו = חס ושלום

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים