עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשע"ד >> יום ראשון כ"ה אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק נ"א בתניא ומבאר: כמו שהנשמה נמצאת בכל מקום בגוף, כך אלוקים נמצא בכל מקום בעולם. אבל אלוקים מתחבא מהנבראים, והוא מתגלה אליהם רק בבית הכנסת. במקרים מיוחדים אלוקים מתגלה גם מחוץ לבית הכנסת. בפרט  שיהודי מתאמץ להתקרב אל אלוקים, אלוקים נגלה אליו. אבל, זה רק גילויים, העצמוּת האלוקית נמצא בכל מקום בשווה.
  
מילות התניא המקוריות:

 וככה ממש עד"מ א"ס ב"ה ממלא כל עלמין להחיותם ובכל עולם יש ברואים לאין קץ ותכלית רבוא רבבות מיני מדרגות מלאכים ונשמות כו' וכן ריבוי העולמות אין לו קץ וגבול גבוה על גבוה כו'. והנה מהותו ועצמותו של א"ס ב"ה שוה בעליונים ותחתונים כמשל הנשמה הנ"ל וכמ"ש בתיקונים דאיהו סתימו דכל סתימין פי' דאפי' בעלמין סתימין דלעילא הוא סתום ונעלם בתוכם כמו שהוא סתום ונעלם בתחתוני' כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל אפי' בעולמות עליונים. ונמצא כמו שמצוי שם כך נמצא בתחתונים ממש.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
הנ"ל = הנאמר לעיל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
פי' = פירוש
דאפי' = דאפילו
בתחתוני' = בתחתונים 

      

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים