עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ד >> יום כ"ד אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ז' מסביר הרבי הזקן את הדרך בה אלוקים צמצם את עצמו. החלקים שאלוקים צמצם את עצמו בהם הם 613 שהם כנגד 613 מצוות. על ידי כל מצוה היהודי תופס בחלק אחד של אלוקים, בעצם הוא תופס בעצמותו יתברך. בכל מצוה יש הרבה חלקים ופרטים, אינה דומה מצוות צדקה שניתנת בסבר פנים יפות לצדקה שניתנת בפנים זעופות.  עבודת השם צריכה להיות מתוך שמחה של צדקה כמו שכתוב ברמב"ם. את כל פרטי ההלכות וחלקיקי הפסקים מביא הרמב"ם מתוך שישים המסכתות שבתלמוד.
 
מילות התניא המקוריות:

והנה הארה זו אף שלמעלה היא מאירה ומתפשטת בבחי' בלי גבול ותכלית להחיות עולמות נעלמים לאין קץ ותכלית כמ"ש באדרא רבא אעפ"כ ברדתה למטה ע"י צמצומים רבים להחיות הנבראים והיצורים והנעשים היא נחלקת דרך כלל למספר תרי"ג כנגד תרי"ג מצות התורה שהן הן תרי"ג מיני המשכות הארה זו מאור א"ס ב"ה להאיר לנשמת האדם הכלולה מרמ"ח אברים ושס"ה גידים אשר בעבורה הוא עיקר תכלית ירידת והמשכת הארה זו למטה לכל הנבראים והיצורים והנעשים שתכלית כולן הוא האדם כנודע:
והנה מספר זה הוא בדרך כלל. אבל בדרך פרט הנה כל מצוה ומצוה מתחלקת לפרטים רבים לאין קץ ותכלית והן הן גופי הלכות פרטיות שבכל מצוה שאין להם מספר כמ"ש ששים המה מלכות הן ס' מסכתות כו' ועלמות אין מספר הן ההלכות כו' שהן המשכת רצון העליון כו' וכן הוא ממש בנשמת האדם כי הנה כל הנשמות שבעולם היו כלולות באדה"ר ודרך כלל היתה נשמתו נחלקת למספר תרי"ג רמ"ח אברים ושס"ה גידים אך דרך פרט נחלקת לניצוצות אין מספר שהן נשמות כל ישראל מימות האבות והשבטים עד ביאת המשיח ועד בכלל שיקוים אז מ"ש והיה מספר בנ"י כחול הים אשר לא ימד ולא יספר מרוב.

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בבחי' = בבחינת
כמ"ש = כמו שכתוב
אעפ"כ = אף על פי כן
ע"י = על ידי
תרי"ג = 613
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
מרמ"ח = מ248
ושס"ה = ו365
ס' = 60
באדה"ר = באדם הראשון
מ"ש = מה שכתוב
בנ"י = בני ישראל


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים