עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ד >> יום כ"א שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בהמשך של פרק כ"ג בתניא הרבי הזקן בא לבאר לנו את יוקר התורה והמצוות. ודי להבין את דברי הרבי הזקן לעומק צריך להקדים משל קטן: אם אדם רוצה לבנות קניון, קודם כל צריך מהנדס שיוציא תוכניות, וכמובן פועלים שיעשו את הבניה בפועל. ברגע שהמהנדס נתן את התוכנית משורטטת והכניס את התוכניות לתוך הדיסק במחשב, האדם שמחזיק בדיסק מחזיק בעצם בכל הקניון. בוודאי שהפועלים מביאים למעשה בפועל של הבניה.

מילות התניא המקוריות:

אך המחשבה וההרהור בד"ת שבמוח וכח הדבור בד"ת שבפה שהם לבושי' הפנימים של נפש האלהית וכ"ש נפש האלהית עצמה המלובשת בהם כולם מיוחדים ממש ביחוד גמור ברצון העליון ולא מרכבה לבד כי רצון העליון הוא הוא הדבר הלכה עצמה שמהרהר ומדבר בה שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו שכך עלה ברצונו ית' שדבר זה מותר או כשר או פטור או זכאי או להפך וכן כל צרופי אותיות תנ"ך הן המשכת רצונו וחכמתו המיוחדו' בא"ס ב"ה בתכלית היחוד שהוא היודע והוא המדע כו' וז"ש דאורייתא וקב"ה כולא חד ולא אברין דמלכא לחוד כפיקודין. 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בד"ת = בדברי תורה
לבושי' = לבושיה
וכ"ש = וכל שכן
ית' = יתברך
תנ"ך = תורה נביאים וכתובים
המיוחדו' = המיוחדות
בא"ס = באין סוף
ב"ה = ברוך הוא
וז"ש = וזה שכתוב
וקב"ה = וקודשא בריך הוא
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים