עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ד >> יום י' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
אם אדם חכם מסביר משהו הגיוני, יכול אדם חכם אחר להסביר אותו דבר וללמוד משהו הפוך לגמרי מהסבר הראשון, וזה הסיבה לכל המחלוקות. כי השכל הוא סך הכל דבר חיצוני שמשרת את הרצון הפנימי. לכן אם הרצון שלי הוא לגור במקום מסויים, מיד אמצא את כל הסברות שהמקום הזה הוא הכי טוב. מכאן אפשר ללמוד גם על הבורא, שכל מה שנלמד ונשכיל על הבורא זה רק יגיע לחיצוניות הבורא. כי את הבורא לא נתן לתפוס בשכל, את הבורא ניתן לתפוס רק על ידי קיום רצונו במצוות מעשיות.
מילות התניא המקוריות:
אך עוד זאת השוה בכל כי כל דחילו ורחימו שכליים של המלאכים הן בחי' נבראים מאין ליש והן בחי' נפש רוח דבי"ע. אבל פרטי ההלכות הן המשכות ח"ע דהמאציל ב"ה המלובשת בגשמיות והלבשה זו אינה כהלבשת ח"ע בדו"ר שכליים דהתם הלבוש הוא מעלים ומסתיר לגמרי כהסתר והעלם הארץ החומריית לגבי ח"ע המלובשת בה כמ"ש כולם בחכמה עשית והיינו חיצוניות דחיצוניות דכלים דמל' דאצי' שבעשיה שהיא מסותרת לגמרי ברוח נפש דעשיה וכן בבריאה היא מסותרת לגמרי ברוח נפש שהם בחי' נבראים בהסתר והעלם הבורא מהנברא. משא"כ ההלכות הרי הארת החכמה מאירה בהן בגילוי ולבוש העשי' הוא דרך מעבר לבד כמו ביום טוב שחסד דאצי' המלובש לגמרי בחסד דבריאה מחיה עוה"ז הגשמי ע"י מעבר חסד דיצי' ועשי' הנק' ג"כ התלבשות שאל"כ לא הי' פועל בגשמיות עוה"ז ואף שגשמיות עוה"ז ודאי מסתיר לגמרי אפילו החסד דעשיה מ"מ ההלכה עצמה אינה גשמיות ממש שהיא בחי' רצון הנמשך מח"ע להקל או להחמיר רק שיורד ומאיר בבחי' גילוי בגשמיות כמים היורדים ממקום גבוה כו' והדבר הגשמי עצמו שבו מדברת ההלכה באמת הוא מסתיר לגמרי כמו המחליף פרה בחמור וכן בשר הפיגול או לא פיגול וכשר רק ההלכה בעצמה עם הטעם הנגלה היא מבחי' מלכות דבריאה ויצי' דבחי' נשמה שהוא אלקות המחיה ומהוה נפש רוח דבי"ע שהן דחילו ורחימו של המלאכים והנשמות וחב"ד שלהם מאין ליש ולכן היא מרוה צמאונם קודם שירדה לעוה"ז כמים היורדים כו' וגם אחר שירדה לעשי' היא למעלה מעלה מבחי' חב"ד דעשי' אפי' דבחי' נשמה שהיא אלקות
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

דבי"ע = דבריאה, יצירה, עשיה
ח"ע = חכמה עילאה
ב"ה = ברוך הוא
בדו"ר = בדחילו ורחימו
כמ"ש = כמו שכתוב
משא"כ = מה שאין כן
עוה"ז = עולם הזה
ע"י = על ידי
ג"כ = גם כן
שאל"כ = שאם לא כן
מ"מ = מכל מקום
ויצי' = ויצירה
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
דעשי' = דעשיה
אפי' = אפילו
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים