עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשע"ד >> יום ראשון י"ח אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ט בתניא, ומבאר לנו מדוע לפני קריאת שמע בבוקר צריכים לומר ברכות ארוכות מאוד. בתחילת הפרק למדנו שאלוקים אוהב מאוד את עם ישראל, והוא ציווה את ישראל לאהוב אותו, כמו שהוא אוהב אותנו. איך אפשר להגיע לאהבה אמיתית על ידי קריאת שמע בכוונה עצומה, בכל לבבך?
 פשוט, בזמן התפילה תשכח מהמשפחה האוהבת, גם מהידידים שעוזרים לך. כי כולם חייבים לכבד את אלוקים, וכולם בטלים ומבוטלים לו. גם אתה בטל ומבוטל לו יתברך.
 
 
מילות התניא המקוריות:

ואיך יבא האדם החומרי למדה זו לכך סידרו תחלה ברכות יוצר אור. ושם נאמר ונשנה באריכות ענין וסדר המלאכים העומדים ברום עולם להודיע גדולתו של הקב"ה איך שכולם בטלים לאורו ית' ומשמיעים ביראה כו' ומקדישים כו' ואומרים ביראה קדוש כו' כלומר שהוא מובדל מהן ואינו מתלבש בהן בבחי' גילוי אלא מלא כל הארץ כבודו היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה כנ"ל. וכן האופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכו' ברוך כבוד ה' ממקומו לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו וכמ"ש כי הוא לבדו מרום וקדוש.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ק"ש = קריאת שמע
כמ"ש = כמו שכתב
הרשב"א = הרב רבינו שלמה בן אדרת
פוסקי' = פוסקים
כמשארז"ל = כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
ע"פ = על פסוק
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ית' = יתברך
בבחי' = בבחינת
כנ"ל = כנאמר לעיל

      

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים