עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ג >> יום י"ח טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מסביר לנו: אם אדם קיבל איזה רע מהחבר, הוא פתאום חושב להתנקם באותו אדם שעשה לו רע, מיד יכבוש את כעסו. צריך ללמד מיוסף הצדיק שאפילו שהאחים מכרו אותו לעבד הוא לא התנקם בהם ולא מכר אותם לעבדים. בסופו של דבר הם קיבלו את העונש שלהם, שהם עשרה הרוגי מלכות שאין בריה יכולה לעמוד במחיצתן. דהיינו הם נולדו מחדש בתור צדיקים גדולים והקב"ה העניש אותם. כתוב בתורה: "והתעמר בו ומכרו מות יומת". לאדם יש את הכח להתגבר ולא לתת ליצר הרע לצאת מהמערה.

מילות התניא המקוריות:

רק שלזה מועיל הרשימו במוחין ויראת ה' ואהבתו המסותרת בחלל הימני להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתאוה תאוה שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר להוציא תאותו מכח אל הפועל להתלבש באברי הגוף ואפי' במוח לבדו להרהר ברע אין לו שליטה וממשלה להרהר ח"ו ברצונו שבמוחו שיקבל ברצון ח"ו הרהור זה הרע העולה מאליו מהלב למוח כנ"ל אלא מיד בעלייתו לשם דוחהו בשתי ידים ומסיח דעתו מיד שנזכר שהוא הרהור רע ואינו מקבלו ברצון אפי' להרהר בו ברצון וכ"ש להעלותו על הדעת לעשותו ח"ו או אפי' לדבר בו כי המהרהר ברצון נק' רשע באותה שעה והבינוני אינו רשע אפי' שעה אחת לעולם. וכן בדברים שבין אדם לחבירו מיד שעולה לו מהלב למוח איזו טינא ושנאה ח"ו או איזו קנאה או כעס או קפידא ודומיהן אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו ואדרבה המוח שליט ומושל ברוח שבלבו לעשות ההפך ממש להתנהג עם חבירו במדת חסד וחיבה יתרה מודעת לו לסבול ממנו עד קצה האחרון ולא לכעוס ח"ו וגם שלא לשלם לו כפעלו ח"ו אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות כמ"ש בזהר ללמוד מיוסף עם אחיו:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
 
ואפי' = ואפילו
ח"ו = חס ושלום
כנ"ל = כנזכר לעיל
אפי' = אפילו
וכ"ש = וכל שכן
נק' = נקרא
כמ"ש = כמו שכתוב
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים