עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ד >> יום י"ז אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן ללמד אותנו בפרק ה' ב'איגרת הקודש' שבתניא: ההבדל בין האות יו"ד ששייך לעולם הבא לאות ה' ששייכת לעולם הזהף כמו במשל התינוק שצועק אה-אה, כי רק הברה זו הוא יכול לבטא. הברה זו יוצאת לו מעצם הלב ונוגע בעצם הלב האבא והאמא. האבא והאמא יכולים לבטא גם את האות יו"ד שהתינוק לא יודע לבטא. 
 
מילות התניא המקוריות:

אך ביאור הענין למה אמרו רז"ל שעוה"ז דוקא נברא בה'. הנה ידוע לכל חכמי לב כי ריבוי העולמות וההיכלות אשר אין להם מספר כמ"ש היש מספר לגדודיו ובכל היכל וגדוד אלף אלפין ורבוא רבבן מלאכים וכן נרנח"י מדרגות לאין קץ ובכל עולם והיכלות מריבוי היכלות שבאצי' בריאה יצירה הנה כל ריבויים אלו ריבוי אחר ריבוי עד אין קץ ממש הכל נמשך ונשפע מריבוי צירופי כ"ב אותיות דבר ה' המתחלקות ג"כ לצירופים רבים עד אין קץ ותכלית ממש כמ"ש בספר יצירה שבעה אבנים בונות חמשת אלפים וארבעים בתים מכאן ואילך צא וחשוב מה שאין הפה יכול לדבר כו' והגם שיש במעלות ומדריגות המלאכים ונשמות כמה וכמה מיני מעלות ומדריגות חלוקות לאין קץ גבוה על גבוה הנה הכל נמשך לפי חילופי הצירופים והתמורות בא"ת ב"ש כו' (וכמ"ש בפי"ב) אך דרך כלל הנה כולם בעלי חכמה ודעת ויודעים את בוראם מפני היות חיותם מפנימיות האותיות הנמשכות מבחי' ח"ע וכנ"ל.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
שעוה"ז = שעולם הזה
כמ"ש = כמו שכתוב
נרנח"י = נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה
שבאצי' = שבאצילות 
כ"ב = 22
ג"כ = גם כן
בפי"ב = בפרק י"ב
מבחי' = מבחינת
ח"ע = חכמה עילאה
וכנ"ל = וכאמור לעיל 
 

 
לע"נ הרה"ח זבולון בן מזל לוייב זצ"ל.

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים