עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום י"ד תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מסביר לנו שמרוב שאנו אוהבים את חיי הגשמיות ואוהבים את עצמינו, אנו לא רואים כמה ה' אוהב אותנו. לעיתים מרוב שיש הרבה צרות וצער אי אפשר להבין ולהבחין שהצרות האלו אלוקים נותן לנו מאהבתו אותנו. כמו שאבא מעניש את בנו בגלל התנהגות לא נאותה. לולא האבא לא היה מעניש את בנו, הבן היה חושב שהתנהגותו ראויה וממשיך בהנהגתו הרעה וגודל לפרא אדם לא מחונך. אך מאחר והאבא מעניש את בנו, הבן מבין שהנהגתו לא הייתה ראויה ומשפר את דרכיו. אותו הדבר גם איתנו, הצרות הם סימן מאלוקים שאנו צריכים לשפר את דרכינו ולחזור בתשובה. כי מצד אלוקים הוא רוצה להשפיע עלינו רק טובה, אושר ועושר ושנזכה לראות את האור הגלוי של אלוקים. לראות את האור הגלוי של אלוקים, הגויים לא יזכו לראות מפני שהם יונקים מבחינת אחוריים. כמו אדם שזורק חפץ לרעהו מאחורי הגב. אבל אנו, היהודים יונקים ישירות מאלוקים ועל זה אנו צריכים להיות שמחים ומאושרים.
 
מילות התניא המקוריות:

אך האמת אגיד לשומעים לי כי אהבה מקלקלת השורה והנה היא כסות עינים שלא לראות האמת מרוב אהבתם לחיי הגוף לש"ש לעבוד בו את ה' ברשפי אש ושלהבת גדולה מאהבת נפשם את ה' וע"כ היטב חרה להם בצער הגוף ח"ו ה' ירחם ואין יכולין לקבל כלל עד שמעבירם על דעתם לכתת רגליהם מעיר לעיר לשאול עצות מרחוק ולא שעו אל ה' לשוב אליו ברוח נמוכה והכנעת הגוף לקבל תוכחתו באהבה כי את אשר יאהב ה' וכו':
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

לש"ש = לשם שמים
וע"כ = ועל כן
ח"ו = חס ושלום
ע"י = על ידי
ית' = יתברך
כמ"ש = כמו שכתוב
וע"ז = ועל זה 
משא"כ = מה שאין כן
לעו"ג = לעובדי גילולים
נק' = נקרא
מבחי' = מבחינת

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים