עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום י"ד מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק ה' ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: האותיות שאדם מדבר מגיעות מהרצון. עצם הקול הפשוט של האותיות, שאפילו תינוק יכול להוציא מפיו קול ללא חיתוך, לא מבטא שפה כל שהיא והקול שווה בכל השפות, זה קול זעקה פנימית פשוטה שמגיע מעומק הלב ויוצאת דרך הגרון. גם אצל אלוקים יש כזה דיבור ללא מבטא של שפה כל שהיא, זה הה של י-ה-ו-ה של שמו הקדוש. ה'-פשוטה, כמו שאדם צועק מעומק הנשמה, עם זה אלוקים ברא את העולם הגשמי שלנו. לכן, בגלל האות ה' הפשוטה שיוצאת מעומק הרצון האלוקי שנתאווה האלוקים להיות לו דירה בעולם החומרני כאן למטה, דווקא כאן למטה ניתן ליהודי הכוח להחזיק באלוקים בפועל ממש.  

מילות התניא המקוריות:

אך האותיות הן בבחינת חומר וצורה הנקרא פנימית וחיצונית כי הגם שמקורן הוא מקדמות השכל ורצון הנפש זו היא בחינת צורת שינוי המבטא שבכ"ב אותיות אבל בחינת החומר וגוף התהוותן והוא בחי' חיצוניותן הוא ההבל היוצא מהלב שממנו מתהוה קול פשוט היוצא מהגרון ואח"כ נחלק לכ"ב הברות וביטוי כ"ב אותיות בה' מוצאות הידועות אחה"ע מהגרון גיכ"ק מהחיך כו' ומבטא ההבל הוא אות ה' אתא קלילא כו' והוא מקור החומר וגוף האותיות טרם התחלקותן לכ"ב ולכן ארז"ל שעוה"ז נברא בה':
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שבכ"ב = שב 22
בחי' = בחינת
ואח"כ = ואחר כך
אחה"ע = א', ח', ה', ע'
גיכ"ק = ג', י', כ', ק'
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
שעוה"ז = שעולם הזה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים