עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום י"ד אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן שימח את יהודי חוץ לארץ בסיום פרק ל"ג בתניא, ממשיך הרבי הזקן לתת גם ליהודי ארץ ישראל וגם לתושבי חו"ל תרגיל שמחה חדש בפרק ל"ד: מי שגאוותן נופל לעצבות, לכן תהיה בביטול וענווה. כדי להגיע לביטול וענווה צריך להוסיף הרבה בלימוד התורה. עוד תרגיל לשמחה: ללמוד על התנהגות של אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, ויעקב. פשוט לקרוא את ספר בראשית וזה יביא לשמחה. עוד תרגיל לשמחה: לקרוא בתורה את מעמד מתן תורה בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן: ספר שמות פרק י"ט ופרק כ', ובספר דברים פרקים: ה', ו', ז'. וזה יביא שמחה בעזרת השם.

מילות התניא המקוריות:
פרק לד
והנה מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפי' שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים בביטול הנ"ל ליחודו ית' ואחריהם כל הנביאים כל אחד לפי מדרגת נשמתו והשגתו ומדרגת משרע"ה היא העולה על כולנה שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני רק שלא יכלו לסבול כמאמר רז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו' שהוא ענין ביטול במציאות הנ"ל לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן ובו קדשי הקדשים להשראת שכינתו שהוא גילוי יחודו ית' כמ"ש לקמן ומשחרב בהמ"ק אין להקב"ה בעולמו משכן ומכון לשבתו הוא יחודו ית' אלא ארבע אמות של הלכה שהוא רצונו ית' וחכמתו המלובשים בהלכות הערוכות לפנינו ולכן אחר שיעמיק האדם מחשבתו בענין ביטול הנ"ל כפי יכלתו זאת ישיב אל לבו כי מהיות קטן שכלי ושרש נשמתי מהכיל להיות מרכבה ומשכן ליחודו ית' באמת לאמיתו מאחר דלית מחשבה דילי תפיסא ומשגת בו ית' כלל וכלל שום השגה בעולם ולא שמץ מנהו מהשגת האבו' והנביאים אי לזאת אעשה לו משכן ומכון לשבתו הוא העסק בת"ת כפי הפנאי שלי בקביעות עתים ביום ובלילה כדת הניתנה לכל אחד ואחד בהלכות תלמוד תורה וכמאמר רז"ל אפי' פרק אחד שחרית כו' ובזה ישמח לבו ויגיל ויתן הודאה על חלקו בשמחה ובטוב לבב על שזכה להיות אושפזיכן לגבורה פעמים בכל יום כפי העת והפנאי שלו כמסת ידו אשר הרחיב ה' לו:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
אפי' = אפילו
הנ"ל = הנזכר לעיל
ית' = יתברך
משרע"ה = משה רבינו עליו השלום
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב
בהמ"ק = בית המקדש
להקב"ה = להקדוש ברוך הוא
האבו' = האבות
בת"ת = בתלמוד תורה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים