עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשע"ד >> יום ראשון י"ד אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"ז בתניא: לא רק המבצעים, אלא, אפילו האכילה שהשליח אוכל לשם קיום המבצעים. גם באכילה הוא מאיר, כי הגוי אוכל כדי לעשות כיף, ולכל כיף מגיע החושך והסיום שלו. אבל, יהודי אוכל בכדי להאיר, היות, ומחשבתו להאיר, הוא יותר שמח. הוא באמת שותף באור הגדול של הגאולה, כי הכל הולך אחר המחשבה. כמו שאנו שרים בקבלת שבת 'סוף מעשה במחשבה תחילה'.
מילות התניא המקוריות:

זאת ועוד אחרת שכח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדבור בת"ת או תפלה וכיוצא בהן או מצות מעשיות הרי כל גידולו וחיותו מהדם שהוא מקליפת נוגה ממש שהן כל אוכלין ומשקין שאכל ושתה ונעשו דם שהיו תחת ממשלתה וינקו חיותם ממנה ועתה היא מתהפכת מרע לטוב ונכללת בקדוש' ע"י כח נפש החיונית הגדל ממנה שנתלבש באותיות אלו או בעשיה זו אשר הן הן פנימיות רצונו ית' בלי שום הסתר פנים וחיותן נכלל ג"כ באור א"ס ב"ה שהוא רצונו ית' ובחיותן נכלל ועולה ג"כ כח נפש החיונית וע"י זה תעלה ג"כ כללות קליפת נוגה שהיא כללות החיות של עו"הז הגשמי והחומרי 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בת"ת = בתלמוד תורה
בקדוש' = בקדושה
ע"י = על ידי
ית' = יתברך
ג"כ = גם כן
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
עוה"ז = עולם הזה 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים