עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום ראשון י"ב טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מלמד אותנו עד פרק תשיעי של תניא על שתי נשמות שיש ליהודי. מהם הכוחות הפנימיים שלהם, ואיך תמיד צריך להיזהר לא ליפול ברע. בפרק תשיעי של תניא מסביר לנו הרבי הזקן היכן ממוקמות הנשמות הללו בתוך גופו של היהודי. הנשמה הבהמית נמצאת בלב והנשמה האלוקית נמצאת במוח. לכן מי שלומד תורה מאהבה יותר קל לו לשלוט על היצרים, היות והנשמה אלוקית נמצאת במוח ומשם היא שולטת על כל הגוף. לכן לימוד התורה במוח חשוב מאוד כדי לשלוט על הגוף. בפרט אם לומדים על האלוקים בתניא קל מאוד להשתלט על הלב הבהמי.

מילות התניא המקוריות:

פרק ט
והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא בלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם וכתיב כי הדם הוא הנפש ולכן כל התאות והתפארות וכעס ודומיהן הן בלב ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף וגם עולה למוח שבראש לחשב ולהרהר בהן ולהתחכם בהן כמו שהדם מקורו בלב ומהלב מתפשט לכל האברים וגם עולה להמוח שבראש. אך מקום משכן נפש האלהית הוא במוחין שבראש ומשם מתפשטת לכל האברים וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם וכמ"ש לב חכם לימינו והיא אהבת ה' כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. וכן שמחת לבב בתפארת ה' והדר גאונו כאשר עיני החכם אשר בראשו במוח חכמתו ובינתו מסתכלים ביקרא דמלכא ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית כמבואר במקום אחר וכן שאר מדות קדושות שבלב הן מחב"ד שבמוחין.
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמ"ש = כמו שכתוב
מחב"ד = מחכמה, בינה, דעת
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים