עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשע"ד >> יום ראשון י"ב אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק י"ג למדנו שצריך לתת צדקה בשופי.
בפרק י"ד מורה לנו הרבי הזקן לתת צדקה מיוחדת לעניי ארץ הקודש. החיות האלוקית שמוזרמת לעולמות עוברת קודם דרך קודש הקודשים בירושלים. כל שנה ושנה נמשכת חיות חדשה כשתוקעים בשופר בראש השנה, חיות כזו שלא ירדה מעולם לעולמות. כמו כשנגיע לשנת ו' אלפים, דהיינו עוד 227 שנה, תירד חיות חדשה לעולם, כך בכל ראש השנה בתקיעת השופר יורדת חיות חדשה שמעולם לא היתה כאן.

 
מילות התניא המקוריות:

יד לעורר את האהבה הישנה וחבת אה"ק להיות בוערת כרשפי אש מקרב איש ולב עמוק כאלו היום ממש נתן ה' רוחו עלינו רוח נדיבה בהתנדב עם למלאות ידם לה' ביד מלאה ורחבה בריבוי אחר ריבוי מדי שנה בשנה הולך ועולה למעלה ראש כמדת קדש העליון המאיר לאה"ק המתחדש ומתרבה תמיד כדכתיב תמיד עיני ה' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה דהאי ועד אחרית כו' אינו מובן לכאורה שהרי באחרית שנה זו מתחלת שנה שניה וא"כ הל"ל לעולם ועדאך הענין יובן ע"פ מ"ש ה' בחכמה יסד ארץ שיסוד הארץ העליונה היא בחי' ממלא כ"ע והתחתונה היא ארץ חפץ המכוונת כנגדה ממש ונק' על שמה ארץ החיים הנה הוא נמשך מהמשכת והארת חכמה עילאה מקור החיים העליונים כדכתיב החכמה תחיה בעליה וכו' והארה והמשכה זו היא מתחדשת באור חדש ממש בכל שנה ושנה כי הוא יתברך וחכמתו אחד בתכלית היחוד ונק' בשם אוא"ס ב"ה שאין סוף ואין קץ למעלת וגדולת האור והחיות הנמשך ממנו יתברך ומחכמתו בעילוי אחר עילוי עד אין קץ ותכלית לרום המעלות למעלה מעלה
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

אה"ק = ארץ הקודש
וא"כ = ואם כן
הל"ל = הווה ליה למימר (היה לו לומר)
ע"פ = על פי
מ"ש = מה שכתוב
כ"ע =כל עלמין
ונק' = ונקרא
אוא"ס = אור אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
ער"ה = ערב ראש השנה 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים